کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 258
1. بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.)

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 914-924

صفیه بی نوا؛ علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور


2. تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1017-1027

مریم برومند سویری؛ مصطفی حیدری؛ احمد غلامی؛ هادی قربانی


3. ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 876-887

فرزانه جنگی؛ محمدتقی عبادی؛ مهدی عیاری


5. ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 367-380

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ داوود افیونی


6. اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 527-537

محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ امیرحسین طالب‌پور؛ جمال حسنی؛ خلیل کریم‌زاده اصل؛ سمانه اسدی صنم


9. بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 323-334

بهرخ شعبانی؛ رسول رضائی؛ حبیب الله چاره‌گانی؛ امین صالحی


11. تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 121-133

محمد صادق دهقانی؛ معصومه نعیمی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حمید جباری


12. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-11

فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا؛ مصطفی گلی پور؛ سمیه فکری قمی


14. اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1007-1022

امید میرزایی چشمه گچی؛ یوسف نصیری؛ عزت اله اسفندیاری؛ مجتبی نورآئین


15. ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.)

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 859-869

شهربانو عباسی؛ سعدالله هوشمند؛ ندا میرآخورلی؛ رودابه راوش


16. تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 805-819

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهدی رشدی ملکی؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی؛ وحید احمدزاده


17. بررسی سینتیک انتقال جرم و مدل‌سازی خشک کردن ترخون (Artemisia dracunculus L.)

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 734-747

حامد کرمی؛ منصور راسخ


18. اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 711-723

علی راحمی کاریزکی؛ رسول رحیمی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ سیده حکیمه داودی


19. بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 535-546

وحید روشن؛ عاطفه بهمن زادگان جهرمی؛ فرانه زارعیان؛ احمد حاتمی؛ لادن جوکار


20. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.)

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 645-661

مریم روستایی؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی؛ علی تدین


21. بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 527-534

شمایل تاجمیرعالی؛ محبوبه سترکی؛ زهرا هوشمندی


23. القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 430-442

محبوبه‌السادات حسینی؛ صدیقه محمدی؛ علی رضا افتخاریان جهرمی


24. پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 309-329

عادل پشت دار؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ فواد مرادی؛ سید عطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده


25. مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 183-192

سید رضا طبائی عقدایی؛ ملیحه ابوترابی نجف‌آبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ علی اشرف جعفری؛ فاطمه سفیدکن؛ لیلا میرجانی