همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نشریه " تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" پژوهش‌های اصیل با کیفیت بالا و پیشرفته را منتشر می‌کند که نشان‌دهنده مطالعات کامل و پیشرفت‌های تحقیقاتی مربوط به گیاهان دارویی و معطر است.

 

اهداف

انتشار نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران

تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته‌های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده  

 

چشم‌انداز

1- شناسایی و معرفی گیاهان دارویی (معطر، رنگزا، آبزی و سمی)

2- محصولات فرعی و روش‌های بهره برداری آن‌ها

3- بررسی فیزیولوژیک‌، اکولوژیک و اقتصادی گیاهان دارویی و معطر 

4- استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی و اندازه گیری مواد مؤثره گیاهان داویی

5- کاشت، داشت و برداشت، به زراعی و فرآوری گیاهان دارویی

6- بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

7- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع (آرایشی- بهداشتی، غذایی و غیره)

8- جایگاه گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها (انسانی و دامی)

9- نقش گیاهان دارویی و فرمون‌ها در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی

10- جایگاه اقتصادی – اجتماعی گیاهان دارویی و معطر 

11- دانش بومی گیاهان دارویی 

12- ارزش و کاربرد گیاهان دارویی در محیط‌زیست