همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آدرس و راه‌های ارتباطی نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


آدرس وبسایت: https://ijmapr.areeo.ac.ir

شماره تماس: 982144787282+ الی 5 - داخلی 516 و 523

شماره فکس: 982172957246+

کد پستی: 1496793612

  ایمیل: ijmapr@rifr-ac.ir

 

آدرس: تهران، منطقه 22، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دفتر نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، کد پستی  1496793612


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image