تماس با ما

نشانی: اتوبان تهران­-کرج، خروجی پیکانشهر، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی ۱۱۶-۱۳۱۸۵. کد پستی 13111-14968، دفتر مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


آدرس وبسایت

Website: https://ijmapr.areeo.ac.ir

شماره تماس با دفتر مجله

02144787282 الی 5 داخلی 516 و 523

شماره فکس

02172957246

ایمیل

ijmapr@rifr-ac.ir


CAPTCHA Image