تماس با ما

نشانی: اتوبان تهران­-کرج، خروجی پیکانشهر، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی ۱۱۶-۱۳۱۸۵. دفتر مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

 

شماره تماس با دفتر مجله

02144787282 الی 5 داخلی 516 و 523


CAPTCHA Image