درباره نشریه

نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران "از سال 1377 در قالب مجموعه مقاله‌ها ارائه و منتشر شد. از سال 1381 با مجوز صادر شده به شماره 18128/124 مورخ 1381/12/17 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک مجله پژوهشی توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، منتشر شد.

 نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران " بر اساس نامه شماره 3/4510 تاریخ 1385/05/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی-پژوهشی می باشد.

 

نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، آخرین یافته‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی و معطر را در قالب مقالات علمی - پژوهشی دریافت و جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد.

 

 هدف از انتشار این مجله :

الف- انتشار نتایج پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران

ب- تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی اجرا شده