اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1562
تعداد پذیرش 426
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 578

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 114
تعداد مقالات 1526
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1042505
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 268 روز
درصد پذیرش 27 %