اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2230
تعداد پذیرش 559
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 902

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 113
تعداد مقالات 1518
تعداد مشاهده مقاله 1493578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1008688
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 403 روز
درصد پذیرش 25 %