همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1604
تعداد پذیرش 436

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 39
تعداد شماره‌ها 115
تعداد مقالات 1544
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1082876
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان داوری 23 روز