نشریه  "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران"

بر اساس نامه شماره 3/4510 تاریخ 1385/05/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی-پژوهشی می باشد.

نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، آخرین یافته‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی و معطر را در قالب مقالات علمی - پژوهشی دریافت و جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد.

هدف از انتشار این مجله

الف- انتشار نتایج پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران

ب- تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی اجرا شده   

نکته: کلیه مقالات ارسالی به نشریه توسط سامانه همیاب بررسی اولیه می‌شوند و بر مبنای مقدار مشابهت، درخصوص ادامه روند ارزیابی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

 

 

هزینه داوری مقاله 1/000/000 ریال و هزینه چاپ مقاله هم 1/500/000ریال می باشد.

شماره جاری: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 108، مهر و آبان 1400، صفحه 549-717 

10. تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و روی بر صفات رشدی، بازده اسانس و شیرابه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی

صفحه 688-703

عبدالحمید علیخانی؛ اصغر رحیمی؛ محدثه شمس الدین سعید؛ سید رسول صحافی؛ محمدرضا پیرمرادی


ابر واژگان