همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
عروج ملکوتی جناب آقای دکتر پرویز اولیاء (عضو محترم هیئت تحریریه نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران)
درود بر انسان‌های خوب آنان که در اندیشه دیگران تصویر زیبا می‌نگارند  تا آنجا که یاد و خاطرش همواره در دلها می‌ماند   درکمال تاسف و شوکی بزرگ مطلع شدیم، جناب آقای دکتر پرویز اولیاء (عضو محترم هیئت تحریریه مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران) دار فانی را وداع گفتند. از خداوند متعال برای ایشان آرامش و آمرزش و برای خانواده بزرگوارشان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مطالعه بیشتر

راهنمای پیگیری مقاله
باتوجه به اینکه گاهی اوقات ایمیل‌های ارسالی از طریق سامانه نشریه بنا به‌دلایل مختلف به نویسنده مسئول وصول نمی‌شود، برای پیگیری مقاله خود، همواره صفحه شخصی خویش را بازبینی نمایید. همچنین، برای هرگونه مکاتبه با نشریه فقط از پست الکترونیک ijmapr@rifr-ac.ir استفاده نمایید.

مطالعه بیشتر

نوبت چاپ در نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران"
نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران"، صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات را پس از انجام تمامی مراحل داوری و ویراستاری فنی بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله انجام می دهد.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله در نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران"
به اطلاع می‌رساند مطابق بند 4-2 ماده 4 آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت کمک هزینة داوری و چاپ مقالات توسط مجله از نویسندگان در مرحله پذیرش مقاله قابل دریافت است. لذا نویسندگان مقالات می بایست مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) را در صورتیکه مقاله به پذیرش برسد، به شماره حساب 4001038703014341 (شبا 330100004001038703014341 IR) بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور – درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 304038774140107001395122100005 پرداخت و کپی فیش را به آدرس پست ...

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با EBSCO
جهت نمایه شده نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه بین المللی EBSCO از جمله نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در بهمن 1398 منعقد گردید.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI
جهت نمایه شدن نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید. تصویر یکی از مقالات نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" که از پایگاه تخصصی CABI اسکرین شات گرفته شده است .

مطالعه بیشتر