همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
راهنمای پیگیری مقاله
باتوجه به اینکه گاهی اوقات ایمیل‌های ارسالی از طریق سامانه نشریه بنا به‌دلایل مختلف به نویسنده مسئول وصول نمی‌شود، برای پیگیری مقاله خود، همواره صفحه شخصی خویش را بازبینی نمایید. همچنین، برای هرگونه مکاتبه با نشریه فقط از پست الکترونیک ijmapr@rifr-ac.ir استفاده نمایید.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با EBSCO
جهت نمایه شده نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه بین المللی EBSCO از جمله نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در بهمن 1398 منعقد گردید.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI
جهت نمایه شدن نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید. تصویر یکی از مقالات نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" که از پایگاه تخصصی CABI اسکرین شات گرفته شده است .

مطالعه بیشتر