اخبار و اعلانات

راهنمای پیگیری مقاله

باتوجه به اینکه گاهی اوقات ایمیل‌های ارسالی از طریق سامانه نشریه بنا به‌دلایل مختلف به نویسنده مسئول وصول نمی‌شود، برای پیگیری مقاله خود، همواره صفحه شخصی خویش را بازبینی نمایید. همچنین، برای هرگونه مکاتبه با نشریه فقط از پست الکترونیک ijmapr@rifr-ac.ir استفاده نمایید.

مطالعه بیشتر

نوبت چاپ در نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات را پس از انجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله انجام می دهد.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله در نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

به اطلاع می‌رساند مطابق با بند 9 صورتجلسه کمیته انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تاریخ 1399/04/10، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت کمک هزینة داوری و چاپ مقالات توسط مجله از نویسندگان قابل دریافت است. لذا نویسندگان مقالات می بایست مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) در مرحله داوری و همچنین مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) در صورتیکه مقاله به پذیرش برسد را به شماره حساب 4001038703014341 (شبا 330100004001038703014341 IR) بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور – درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه ...

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با EBSCO

جهت نمایه شده نشریات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه بین المللی EBSCO از جمله نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در بهمن 1398 منعقد گردید.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI

جهت نمایه شدن نشریات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید. تصویر یکی از مقالات مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران که از پایگاه تخصصی CABI اسکرین شات گرفته شده است .

مطالعه بیشتر