نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 69-73]
 • آبروش، زهرا استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • آستارائی، علیرضا تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست براجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 180-187]

ا

 • احمدی، زهرا تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 315-331]
 • احمدی، شهلا معرفی یکی از گونه‌های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 98-104]
 • ادنانی، سید مهدی شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان قم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 161-168]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • اسدپور، رحمان بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی Tanacetum fruticulosum Ledeb. در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 332-340]
 • اشرافی، محبوبه خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • اعتمادی‌کیا، بتول خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • اکبری، زهرا مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • اکبری مقدم، حسین ارزیابی سازگاری زراعی و مواد موثر گیاهان دارویی زیره سبز, سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 34-41]
 • اکبری نیا، احمد اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 410-419]
 • امیدبیگی، رضا آت اکولوژی گونه Silybum marianum در منطقة بهدشت نور [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 135-139]
 • امیری، حمزه شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]
 • اهوازی، مریم بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • اولیاء، پرویز اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 366-372]
 • اولیاء، پرویز اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]

ب

 • باباخانلو، پرویز شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 47-59]
 • بازوری، مسعود تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • باقری، حسین شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان قم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 161-168]
 • باهرنیک، زهرا نقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 250-255]
 • باهر نیک، زهرا استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 431-436]
 • بختیاری رمضانی، محمد تأثیر تراکم کشت بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • بشری، حسین شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان قم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 161-168]
 • بطحائی، سیده ‌زهرا خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • بغدادی، حسن بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 397-409]
 • بقالیان، کامبیز بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • بوالحسنی، اعظم خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]

ت

 • توکل‌افشاری، رضا تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]

ج

 • جایمند، کامکار استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • جعفری، حسین اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • جعفری، حسین اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]
 • جعفری، عفت مطالعه دانه ‌گرده برخی گیاهان دارویی مورد استفاده زنبور‌عسل در استان فارس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 420-430]
 • جعفری دینانی، نرگس بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • جمزاد، زیبا شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 209-215]
 • جم زاد، زیبا شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • جهانی هاشمی، حسن اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]

چ

 • چلبیان، فیروزه مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 146-154]

ح

 • حاجبی، عبدالحمید بررسی تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی صفات جوانه زنی بذر گونه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. f.& Esfand ) در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 231-241]
 • حسنی، عباس بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 256-261]
 • حقیری، علی بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • حکمت شعار، حسن استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]

خ

 • خاکسار، داریوش تأثیر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • خدائی، محمدباقر بررسی بازار فرآورده‌های حاصل از گل محمدی ایران در قاره آسیا [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 373-385]
 • خلیلی نجف‏ آبادی، محسن اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • خورشیدی، دیدار تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]

د

 • دانشیان، جهانفر بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 397-409]
 • دانشیان، جهانفر اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 410-419]
 • دری، محمد علی اثر زمان و مقادیر کشت بذر برعملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 262-269]
 • درزی، محمدتقی بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 276-292]
 • دیلمقانی، کمال الدین استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]

ر

 • رادمنش، مهسا اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 366-372]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 198-208]
 • رجالی، فرهاد بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 276-292]
 • رجب بیگی، الهام بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 341-350]
 • رخشنده، حسن اثر عصاره متانولی گیاه Plumbago Europaea بر قارچ کاندیدا آلبیکانس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 60-64]
 • رخشنده، حسن استخراج و جداسازی ترکیب خواب آور گلبرگهای Rosa damascene Mill [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 65-68]
 • رضایی، محمدباقر اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • رضایی، محمدباقر ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 69-73]
 • رضایی، محمدباقر استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • رضوی، سید علیرضا مطالعه تنوع در برخی از صفات زراعی وآناتومیکی در توده های محلی سیاه دانه خراسان [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 193-197]

ز

 • زارع کیا، صدیقه آت اکولوژی گونه Silybum marianum در منطقة بهدشت نور [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 135-139]

س

 • سیدی، سید محمد استخراج و جداسازی ترکیب خواب آور گلبرگهای Rosa damascene Mill [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 65-68]
 • سیفی، اختر تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 276-292]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 341-350]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • سفیدکن، فاطمه شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 209-215]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • سفیدکن، فاطمه معرفی یکی از گونه‌های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 98-104]
 • سفیدکن، فاطمه شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • سلحشور، حبیب بررسی بازار فرآورده‌های حاصل از گل محمدی ایران در قاره آسیا [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 373-385]
 • سلدوزی، سارا مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 146-154]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی Tanacetum fruticulosum Ledeb. در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 332-340]
 • سلطانی پور، محمدامین شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 47-59]
 • سلطانی پور، محمد امین بررسی تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی صفات جوانه زنی بذر گونه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. f.& Esfand ) در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 231-241]
 • سنبلی، علی مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia santolinifolia Boiss. در سه رویشگاه مختلف [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 128-134]

ش

 • شریفی، مرتضی استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • شریفی‌عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • شهیدی، مینو اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • شهیدی، مینو اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]

ص

 • صادری، حوریه اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 366-372]
 • صادری، حوریه اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • صادقیان، حمید اثر عصاره متانولی گیاه Plumbago Europaea بر قارچ کاندیدا آلبیکانس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 60-64]
 • صادقیان، حمید استخراج و جداسازی ترکیب خواب آور گلبرگهای Rosa damascene Mill [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 65-68]
 • صادقیان، علی اثر عصاره متانولی گیاه Plumbago Europaea بر قارچ کاندیدا آلبیکانس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 60-64]
 • صادقیان، محمد اثر عصاره متانولی گیاه Plumbago Europaea بر قارچ کاندیدا آلبیکانس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 60-64]
 • صفی‌خانی، فضل ا.. بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • صمدی، ودود بررسی بازار فرآورده‌های حاصل از گل محمدی ایران در قاره آسیا [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 373-385]

ط

 • طالب‌الحسینی، ملیحه تأثیر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]

ع

 • عالی، احسانعلی ارزیابی سازگاری زراعی و مواد موثر گیاهان دارویی زیره سبز, سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 34-41]
 • عباسی، اسماعیل اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • عباسی، اسماعیل اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]
 • عباس زاده، بهلول بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • عباس عظیمی، روح‌انگیز شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • عبدالمالکی، پرویز تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 315-331]
 • عبدالمالکی، پرویز بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 341-350]
 • عزیزی، مجید مطالعه چهار رقم بابونه(Matricaria chamomila L.) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 386-396]
 • عزیزی، مجید بررسی کشت درون شیشه‌ای گل راعی بومی ایران (Hypericum perforatum) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 172-179]
 • عزیزی، مجید بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 198-208]
 • عسگری، صدیقه بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • عسگری، صدیقه تأثیر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • عسگری، فاطمه معرفی یکی از گونه‌های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 98-104]
 • عصاره، محمدحسن ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 69-73]
 • عصاره، محمد حسن مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • علیمرادی، لیلا بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 198-208]

غ

 • غیبی، نعمت الله اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • غفاری، منصور ارزیابی سازگاری زراعی و مواد موثر گیاهان دارویی زیره سبز, سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 34-41]
 • غلامیان، غلامحسین بررسی امکان کاربرد فراورده های درخت اکالیپتوس (پودر برگ و دانه) در کنترل آفات انباری مهم گندم و جو در منطقه سیستان [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 117-127]

ف

 • فارسی، محمد بررسی کشت درون شیشه‌ای گل راعی بومی ایران (Hypericum perforatum) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 172-179]
 • فارسی، محمد مطالعه تنوع در برخی از صفات زراعی وآناتومیکی در توده های محلی سیاه دانه خراسان [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 193-197]
 • فراوانی، مهدی مطالعه تنوع در برخی از صفات زراعی وآناتومیکی در توده های محلی سیاه دانه خراسان [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 193-197]
 • فرهودی، روزبه تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)، اکیناسه (Echinacea angustifolia D.C.) و مورد (Myrtus communis L.) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 105-116]
 • فنایی، حمیدرضا ارزیابی سازگاری زراعی و مواد موثر گیاهان دارویی زیره سبز, سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 34-41]
 • فنائی، حمیدرضا بررسی امکان کاربرد فراورده های درخت اکالیپتوس (پودر برگ و دانه) در کنترل آفات انباری مهم گندم و جو در منطقه سیستان [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 117-127]
 • فهیمی، حمید استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]

ق

 • قاضیان تفریشی، گلنار بررسی کشت درون شیشه‌ای گل راعی بومی ایران (Hypericum perforatum) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 172-179]
 • قائمی، عزت الله تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • قلاوند، امیر بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 276-292]
 • قناتی، فائزه تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 315-331]
 • قناتی، فاﺋزه بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 341-350]

ک

 • کیخا، غلامعلی ارزیابی سازگاری زراعی و مواد موثر گیاهان دارویی زیره سبز, سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 34-41]
 • کریمی، عبدالحمید مطالعه دانه ‌گرده برخی گیاهان دارویی مورد استفاده زنبور‌عسل در استان فارس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 420-430]
 • کنعانی، محمدرضا مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia santolinifolia Boiss. در سه رویشگاه مختلف [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 128-134]

گ

 • گلی پور، مصطفی استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • گودرزی، اردشیر شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]

ل

 • لاریجانی، کامبیز مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 146-154]
 • لاری یزدی، حسین شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]
 • لباسچی، محمدحسین بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • لباسچی، محمدحسین تأثیر تراکم کشت بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • لباسچی، محمد حسین بررسی عملکرد گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. در جهت‌های مختلف شیب در منطقه دماوند [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 17-21]

م

 • مازندرانی، معصومه تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • مجرد آشناآباد، مهران مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia santolinifolia Boiss. در سه رویشگاه مختلف [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 128-134]
 • مجنون حسینی، ناصر تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • محرمی پور، سعید اثر دورکنندگی و دوام اسانس Artemisia sieberi Besser روی سه گونه حشره انباری [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 293-302]
 • محزونی، پروین بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • محمدی ارانی، مجتبی بررسی اثر اسانس میخک (Eugenia caryophyllata) بر بیهوشی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 188-192]
 • محمدبیگی، فرزاد اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 410-419]
 • مدرس نجف‌آبادی، سید سعید بررسی امکان کاربرد فراورده های درخت اکالیپتوس (پودر برگ و دانه) در کنترل آفات انباری مهم گندم و جو در منطقه سیستان [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 117-127]
 • مدنی، حسین بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • مدنی، سید حسین تأثیر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • میری، سید روح ‏الله اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • میری، سید روح الله اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]
 • مرادی، عبدالوهاب تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • میرزا، مهدی استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 431-436]
 • میرزا، مهدی نقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 250-255]
 • مشکات السادات، محمد هادی شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]
 • مکی زاده تفتی، مریم بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)، اکیناسه (Echinacea angustifolia D.C.) و مورد (Myrtus communis L.) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 105-116]
 • منفرد، اعظم مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 146-154]
 • منوچهری کلانتری، خسرو کاربرد باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش در بالا بردن میزان برخی از ترکیبهای ثانویه در دو گونه بنگ دانه (Hyoscyamus) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 140-145]
 • مهدی زاده، علی تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • مهدی زاده، علی تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)، اکیناسه (Echinacea angustifolia D.C.) و مورد (Myrtus communis L.) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 105-116]
 • موذن، شهروز بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 397-409]
 • موسوی‌موحدی، علی‌اکبر خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]

ن

 • نادری، غلامعلی بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • نادری، غلامعلی تأثیر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • نادری حاجی باقرکندی، محمود بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • نیازمند مطلوب، فاطمه اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • نبوی، سید مسعود اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • نجفی آشتیانی، اکبر بررسی عملکرد گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. در جهت‌های مختلف شیب در منطقه دماوند [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 17-21]
 • نصیبی، فاطمه کاربرد باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش در بالا بردن میزان برخی از ترکیبهای ثانویه در دو گونه بنگ دانه (Hyoscyamus) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 140-145]
 • نعمتی، نبی اله تأثیر تراکم کشت بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • نقدی بادی، حسنعلی تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • نقدی بادی، حسنعلی تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)، اکیناسه (Echinacea angustifolia D.C.) و مورد (Myrtus communis L.) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 105-116]
 • نقدی بادی، حسنعلی بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • نگهبان، مریم اثر دورکنندگی و دوام اسانس Artemisia sieberi Besser روی سه گونه حشره انباری [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 293-302]

و

 • ولدآبادی، سید علیرضا بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 397-409]

ه

 • هوشیدری، فرخناز شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 209-215]

ی

 • یادگاری، سمیرا اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]