نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، محمدعلی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 177-188]
 • آسترکی، حسین بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • آلیاری، هوشنگ تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • آویزه، رضا مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 363-373]

ا

 • ابراهیم زاده، محمدعلی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و پوست شاخه گیاه Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 374-384]
 • ابراهیم‌زاده، حسن بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • ابرسجی، قاسمعلی گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • احمدی، کتایون تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 162-176]
 • احمدی محمودآبادی، نارگل اثر هیپوگلیسمی و هیپولیپیدمی عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان منوهیدرات در مقایسه با گلی‌بنکلامید [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 148-161]
 • احمدی محمودآبادی، نارگل بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شوید (Anethum graveolens L.) و کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) در مقابله با دیابت قندی نوع اول [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 333-341]
 • اخلاقی، هاشم مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاه Chaerophyllum macropodum L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 244-252]
 • ارباب، عباس تأثیر سوپر فسفات‌تریپل، تنش کم‌آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی Coriandrum sativum L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 18-30]
 • اسدی، اسدالله ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • اسرار، زهرا اثر مقدار اضافی عنصر روی بر میزان تجمع برخی عناصر ضروری و پاسخهای آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L.) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 530-540]
 • امیدبیگی، رضا تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • امیری، حمزه بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Zosimia absinthifolia (Vent.) Link. در مراحل مختلف رشد [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 217-224]
 • انگجی، سید جواد بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 293-303]

ب

 • باباییان جلودار، نادعلی بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 293-303]
 • باقی‌زاده، امین بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • باهرنیک، زهرا بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول (Parthenium argentatum Gray.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 342-352]
 • بختیاری رمضانی، محمد اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 444-454]
 • برزگر، امیر بهزاد بررسی تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه‌زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 499-505]
 • بصیری، علیرضا استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]
 • بیگدلی، محسن تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 101-108]
 • بنیادیان، مجتبی اثرات ضد لیستریایی عصاره روغنی نعناع (Mentha spicata L.) در یک مدل غذایی [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 326-332]

پ

 • پارسا، اسلام بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه Agrimonia eupatoria L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • پیله‌وریان، علی‌اصغر اثر فیتواستروژنی گل بابونه (Matricaria recutita L.) و ارتباط آن با استروژنهای درون‌زا بر فعالیت حرکتی در تست میدان باز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 519-529]

ت

 • تاج‌بخش، سعید اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]
 • توکل افشاری، رضا بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 253-262]

ج

 • جایمند، کامکار شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 271-277]
 • جان احمدی، مهیار اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]
 • جعفری، حسین بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]
 • جعفری دینانی، نرگس اثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر فاکتورهای هماتولوژیک در خرگوشهای تحت رژیم معمولی و پرکلسترول [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 66-73]
 • جلالی، زهرا مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • جلالی ندوشن، محمدرضا بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]
 • جهانسوز، فاطمه بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • جهانسوز، محمدرضا مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • جوادی، محمدعلی جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • جوانشیر، عزیز تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 278-292]
 • جوانشیر، عزیز تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]

ح

 • حبیبی، زهره استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]
 • حبشی، معصومه شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • حیدری، رضا مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • حیدری، رضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • حیدری، رضا جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • حیدری، فاطمه تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • حیدری، مصطفی بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 506-518]
 • حسینی، حسین مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]
 • حسینی، سیدعلی گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • حسینی (حبیب)، سیدعلی گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • حسینی (حبیب)، سیدعلی بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 117-125]
 • حسن‌زاده، عبدالله مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • حقی، قاسم مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]

خ

 • خیامی، مسعود مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • خیامی، مسعود ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • خیامی، مسعود جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • خدیوی کاشانی، نسیم مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 363-373]

د

 • دادپور، محمدرضا تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • دانشیان، جهانفر تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 101-108]
 • دانشیان، جهانفر بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • درّی، محمد‌علی بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 117-125]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • دشتی، مرتضی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 177-188]
 • دهقان کوهستانی، سمیه بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • دوازده امامی، سعید مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]

ر

 • راستیان، زهرا اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]
 • رامک، پروین مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی Artemisia persica Boiss. در مزرعه و رویشگاه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 189-197]
 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • رحیمی، پریوش اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudates L. بر برخی فاکتورهای التهابی و انعقادی در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک و مقایسه اثر آن با لوستاتین [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 304-312]
 • رحیمی، پریوش بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • رحمانی، نوید تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 101-108]
 • رستگار لاری، عبدالعزیز بررسی اثر سینرژیکی نوسکاپین با افلوکساسین در انتروباکتریاسه‌های مقاوم به فلوروکینولونها [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 94-100]
 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 271-277]
 • رضایی، محمدباقر بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 126-134]
 • رضایی، محمدباقر تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 177-188]
 • رضوانی، فرهاد تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • رمضانی، مینا بررسی اثر ضد التهابی عصاره آبی و هگزانی دانه کرفس (Apium graveolens L.) در موش سوری [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 437-443]
 • رنجبر، غلامعلی بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • رنجزاد، معصومه مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • رنجزاد، معصومه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • روستائیان، عبدالحسین مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاه Chaerophyllum macropodum L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 244-252]

ز

 • زارع ده‌آبادی، سعید اثر مقدار اضافی عنصر روی بر میزان تجمع برخی عناصر ضروری و پاسخهای آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L.) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 530-540]
 • زندی، کیوان اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]
 • زهتاب سلماسی، سعید تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]

س

 • سپهوند، علی بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • ستاری، مرتضی تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • سحرخیز، محمدجمال تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 162-176]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی Artemisia persica Boiss. در مزرعه و رویشگاه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 189-197]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • سلیمی، میشا بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی سداب (Ruta graveolens L.) بر جوانه‌زنی بذر سه گونه علف هرز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 463-471]

ش

 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 444-454]
 • شفقت، علی مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاه Chaerophyllum macropodum L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 244-252]
 • شکرپور، مجید تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 278-292]
 • شهریاری، فاطمه استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]

ص

 • صحاف، بی‌بی زهرا بررسی مقایسه‌ای بازدارندگی اسانس گیاهان زنیان (Carum copticum C. B. Clarke) و هنده ‌بید (‌‌‌Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt.) در رفتار تغذیه‌ای شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 285-295]

ض

 • ضیایی، سید علی تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 278-292]

ط

 • طاهرزاده، مرضیه اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]

ع

 • عباسی‌پور، حبیب اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]
 • عباس‌زاده، بهلول بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول (Parthenium argentatum Gray.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 342-352]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر سوپر فسفات‌تریپل، تنش کم‌آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی Coriandrum sativum L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 18-30]
 • عزیزی، مجید تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • عسگری، صدیقه اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudates L. بر برخی فاکتورهای التهابی و انعقادی در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک و مقایسه اثر آن با لوستاتین [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 304-312]
 • عسگری، صدیقه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • عسگری، صدیقه اثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر فاکتورهای هماتولوژیک در خرگوشهای تحت رژیم معمولی و پرکلسترول [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 66-73]
 • عصاره، محمدحسن بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 293-303]
 • عصاره، محمدحسن تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 162-176]
 • عصاره، محمدحسن مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • عطار، فریده مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • علی‌آبادی فراهانی، حسین تأثیر سوپر فسفات‌تریپل، تنش کم‌آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی Coriandrum sativum L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 18-30]

ف

 • فرج‌نیا، سحر اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]
 • فرزانه، حسین بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • فرهودی، روزبه بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی سداب (Ruta graveolens L.) بر جوانه‌زنی بذر سه گونه علف هرز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 463-471]
 • فیض‌آبادی، محمدمهدی مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]
 • فکری، نساء جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • فلاح، نادر بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]

ق

 • قلاوند، امیر تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • قنادی، علی‌رضا اثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر فاکتورهای هماتولوژیک در خرگوشهای تحت رژیم معمولی و پرکلسترول [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 66-73]
 • قنبری، احمد بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 506-518]
 • قوسیان مقدم، محمدحسن بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]

ک

 • کیا، یلدا استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]
 • کبیری، نجمه اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudates L. بر برخی فاکتورهای التهابی و انعقادی در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک و مقایسه اثر آن با لوستاتین [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 304-312]
 • کبیری، نجمه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • کسمتی، مهناز اثر فیتواستروژنی گل بابونه (Matricaria recutita L.) و ارتباط آن با استروژنهای درون‌زا بر فعالیت حرکتی در تست میدان باز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 519-529]
 • کمالی‌نژاد، محمد اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]

گ

 • گلی‌پور، مصطفی بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه Agrimonia eupatoria L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • گودرزی، غلامرضا تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]

ل

 • لاریجانی، کامبیز مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاه Chaerophyllum macropodum L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 244-252]
 • لباسچی، محمدحسین اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 444-454]
 • لباسچی، محمد‌حسین بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 117-125]
 • لطفی، آصفه بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 506-518]
 • لکزیان، امیر تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]

م

 • مازندرانی، معصومه بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 126-134]
 • متولی‌زاده کاخکی، علیرضا مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاه Chaerophyllum macropodum L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 244-252]
 • مجنون حسینی، ناصر بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 253-262]
 • محبوبی، محدثه مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]
 • محرمی‌پور، سعید بررسی مقایسه‌ای بازدارندگی اسانس گیاهان زنیان (Carum copticum C. B. Clarke) و هنده ‌بید (‌‌‌Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt.) در رفتار تغذیه‌ای شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 285-295]
 • محزونی، پروین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • محزونی، پروین اثر هیپوگلیسمی و هیپولیپیدمی عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان منوهیدرات در مقایسه با گلی‌بنکلامید [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 148-161]
 • محمدی، سید ابوالقاسم تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 278-292]
 • محمدی، هاجر بررسی اثر سینرژیکی نوسکاپین با افلوکساسین در انتروباکتریاسه‌های مقاوم به فلوروکینولونها [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 94-100]
 • محمدیان، علی بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • محمودیان، مسعود بررسی اثر سینرژیکی نوسکاپین با افلوکساسین در انتروباکتریاسه‌های مقاوم به فلوروکینولونها [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 94-100]
 • مدرسی، مهرداد بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 237-243]
 • مدنی، حسین اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی دو گیاه Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudates L. بر برخی فاکتورهای التهابی و انعقادی در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک و مقایسه اثر آن با لوستاتین [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 304-312]
 • مدنی، حسین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • مدنی، حسین اثر هیپوگلیسمی و هیپولیپیدمی عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان منوهیدرات در مقایسه با گلی‌بنکلامید [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 148-161]
 • میرزا، مهدی شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • مروتی، حسن مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 363-373]
 • مستوفی، یونس شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • مسجدیان، فرامرز بررسی اثر سینرژیکی نوسکاپین با افلوکساسین در انتروباکتریاسه‌های مقاوم به فلوروکینولونها [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 94-100]
 • مشتاقی، حمدالله اثرات ضد لیستریایی عصاره روغنی نعناع (Mentha spicata L.) در یک مدل غذایی [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 326-332]
 • مصری‌پور، منوچهر بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 237-243]
 • مظاهری، داریوش مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • مظفریان، ولی‌‌اله بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 271-277]
 • مقدم، محمد تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 278-292]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی سداب (Ruta graveolens L.) بر جوانه‌زنی بذر سه گونه علف هرز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 463-471]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 253-262]
 • مهران اسدی مرغملکی، مهران بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 237-243]

ن

 • نادری، بهروز بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول (Parthenium argentatum Gray.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 342-352]
 • ناصری، غلامرضا بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 126-134]
 • نبوی، سید فاضل بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و پوست شاخه گیاه Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 374-384]
 • نبوی، سید محمد بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و پوست شاخه گیاه Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 374-384]
 • نجفی، علی‌اکبر بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • نجفی آشتیانی، اکبر بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 293-303]
 • نجف‌پور نوایی، مهردخت بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه Agrimonia eupatoria L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • نجف‌زاده ورزی، حسین مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 363-373]
 • نصری، سیما بررسی اثر ضد التهابی عصاره آبی و هگزانی دانه کرفس (Apium graveolens L.) در موش سوری [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 437-443]
 • نعمتی، حسین تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • نقدی بادی، حسنعلی بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 253-262]
 • نقش‌جواهری، مسعود اثر فیتواستروژنی گل بابونه (Matricaria recutita L.) و ارتباط آن با استروژنهای درون‌زا بر فعالیت حرکتی در تست میدان باز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 519-529]
 • نقوی، محمدرضا بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • نقوی، محمدرضا بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]

و

 • وطن‌پرست، جعفر اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]
 • ولدآبادی، سیدعلیرضا تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 101-108]
 • وهابی سدهی، عباسعلی بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 506-518]

ه

 • هلالات، علی‌رضا اثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر فاکتورهای هماتولوژیک در خرگوشهای تحت رژیم معمولی و پرکلسترول [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 66-73]
 • همدانیان، محمدکاظم بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 237-243]

ی

 • یاسا، نرگس بررسی اثر ضد التهابی عصاره آبی و هگزانی دانه کرفس (Apium graveolens L.) در موش سوری [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 437-443]
 • یعقوبی، رامین اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]
 • یوسفی، مریم استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]