نمایه نویسندگان

آ

 • آذرگشب، اذن‌اله مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • آذر‌نیوند، حسین شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • آریاپور، علی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • آرویی، حسین بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 161-172]
 • آروین، محمدجواد مطالعه اثر تنظیم‌کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 127-134]
 • آزادبخت، سید محمدرضا بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]

ا

 • ابراهیم‌زاده سروستانی، لیلا مطالعه اثر تنظیم‌کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 127-134]
 • ارجمند تاج‌الدینی، محمدجواد بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • اسدی‌کرم، فرشته ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • اسماعیلی، اکبر شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • اسماعیل‌خانیان، سعید مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 188-201]
 • اصفهانیان فرد، نسرین بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • اصلانی، زهرا تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • اطمینان، علیرضا تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • افشاری، الهام انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • اُف شهرکی، زهره اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton.) و زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-238]
 • اقبالی، داریوش شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • اکرمی، هدی مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • ایمانی، سهراب مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • امتیازجو، مرجان مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • امتیازجو، مژگان مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • امیدی، منصور تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • امیری، حمزه شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • امینی‌دهقی، مجید تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • اهرابی اصلی، هلن استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 529-539]

ب

 • باقری، رضا بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 647-658]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • برات‌شوشتری، محمد مقایسه اثر عصاره الکلی و اسانس سه گیاه Melissa officinalis L.، Rosmarinus officinalis L. و Lavandula angustifolia Mill. در دفع پشه Anopheles stephensi [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • بردبار، زرین‌تاج مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • برین، محسن تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • بهجت ساسان، بهارک تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • بهرامی، مجید اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 326-337]

پ

 • پاک‌نژاد، فرزاد ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 36-46]
 • پیروزی، نغمه شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • پویان، محسن تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 681-699]
 • پوری، زهرا بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 57-71]
 • پورهروی، محمدرضا تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • پورهروی، محمدرضا تأثیر شرایط خشک‌‌کردن بر مقدار و ترکیب‌های اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 72-80]
 • پوریوسف، مجید تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]

ت

 • تدین، علی مطالعه عملکرد و کیفیت بذر اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت تیمار‌های مختلف نیتروژن و کم آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 517-528]
 • ترابی‌سگوند، بابک بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • تقی‌زاده ساروکلایی، اکرم اثر بازدارندگی تخم‌ریزی و دوام اسانس‌های گیاهی آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) در مقایسه با جاشیر کوتوله (Prangos acaulis (Dc.) Bornm) روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 202-211]
 • تهرانی‌فر، علی ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]
 • توسلی، علیرضا تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]
 • توکلی، زهرا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس‏، غلظت عناصر موجود در خاک و خواص ضدباکتریایی گیاه کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) در دو منطقه ایران [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 239-248]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، محمد جواد تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 681-699]

ج

 • جادری، نادر بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط‌های مختلف آنها بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 11-24]
 • جایمند، کامکار استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 529-539]
 • جایمند، کامکار تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]
 • جعفری، علی‌اشرف تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • جهانبخش، وحید ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

ح

 • حامدی، منوچهر ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • حبیبی، حسن بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • حجازی مهریزی، مجید تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در یک خاک آهکی [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • حداد، رحیم بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 495-508]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • حیدری، مصطفی تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 384-396]
 • حیدری، نرگس تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]
 • حریری‌مقدم، فرامرز اثر دورکنندگی و دوام اسانس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 375-383]
 • حسنی، عباس تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • حسینی، سیدعلی (سیدرضا) بررسی روشهای کاشت گیاه دارویی رازک (Humulus Lupulus L.) در گرگان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 615-623]
 • حسینی، طاهر تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • حسین‌پور آزاد، نورالدین بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]

خ

 • خاقانی، شهاب بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • خالص‌رو، شیوا تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 359-374]
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در یک خاک آهکی [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]

د

 • دانشخواه، مرتضی تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • دست برهان، سهیلا تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]
 • دوستی، بهروز شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]

ذ

 • ذاکری، انوشه بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 647-658]

ر

 • ریاست، مهرناز انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • راستی‌فر، محمد بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 573-586]
 • راستی‌فر، محمد بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی و رشد سه گونه علف هرز [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • ربانی، محمد مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • ربیعی، محسن بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی و رشد سه گونه علف هرز [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • رحیمی، پریوش کاهش و پس‌رفت ضایعات آترواسکلروزی به‌وسیله عصاره هیدروالکلی گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) در خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 624-634]
 • رحیمی، پریوش اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) بر کاهش برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 712-720]
 • رحیمی، زینب تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 359-374]
 • رحیمی‌پناه، مریم ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • رحیم‌زاده، سعیده تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • رضایی، محمدباقر تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]
 • رضایی، محمدباقر ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 36-46]
 • رضاپور، علیرضا تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 384-396]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بازدارندگی تخم‌ریزی و اثر تخم‌کشی اسانس 18 گیاه دارویی روی شب‌پره‌ی هندی (Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 460-470]
 • رمرودی، محمود تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 384-396]
 • رنجبر، غلامعلی انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • روشندل، پرتو روشهای مؤثر در شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر ریواس (Rheum ribes L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 212-223]

ز

 • زارع‌زاده، عباس بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • زاهدی، منصور تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • زرین‌کمر، فاطمه بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 495-508]
 • زندی، شهره بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • زنگانی، اسماعیل نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • زینلی، حسین مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • زهتاب سلماسی، سعید تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]

س

 • سیدین‌اردبیلی، سید‌مهدی بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 57-71]
 • سری، فاطمه‌السادات اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 659-667]
 • سفیدک، فاطمه تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • سفیدکن، فاطمه اثر دورکنندگی و دوام اسانس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 375-383]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 188-201]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر شرایط خشک‌‌کردن بر مقدار و ترکیب‌های اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 72-80]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • سلاح‌ورزی، یحیی ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]
 • سلطانی گردفرامرزی، محمدکاظم بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • سلیمی، فاطمه نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • سهرابی، یوسف تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]

ش

 • شریعتمداری، حسین تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در یک خاک آهکی [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • شریعتمداری، فرید مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه‌های گوشتی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 431-439]
 • شریعتمداری، فرید اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 326-337]
 • شریفی، مظفر بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 495-508]
 • شکاری، فرید نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • شکری، احسان بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • شهرزاد، شکوفه اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 659-667]

ص

 • صادق‌زاده، لیلا بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • صالحی، امین تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 188-201]
 • صرامی، منصوره مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • صمصام‌نیا، فرانک شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]

ط

 • طبایی‌عقدایی، سیدرضا تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • طبایی‌عقدایی، سیدرضا تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]

ع

 • عبادی، محمّدتقی بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 161-172]
 • عباس‌زاده، بهلول ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 36-46]
 • عزیزی، ابراهیم تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • عزیزی، امیر بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • عزیزی، عبدالمجید بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • عزیزی، غلامرضا بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • عزیزی ارانی، مجید اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton.) و زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-238]
 • عسگری، صدیقه کاهش و پس‌رفت ضایعات آترواسکلروزی به‌وسیله عصاره هیدروالکلی گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) در خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 624-634]
 • عسگری، صدیقه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) بر کاهش برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 712-720]
 • عظیمی، محمدرضا نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • علیجانی، میثم تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • عیوضی، علیرضا تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]

ف

 • فرازمند، حسین بازدارندگی تخم‌ریزی و اثر تخم‌کشی اسانس 18 گیاه دارویی روی شب‌پره‌ی هندی (Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 460-470]
 • فرح‌وش، فرهاد مدیریت آبیاری و کوددهی نیتروژن در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط آب و هوایی نیمه‌خشک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 541-550]
 • فرزانه، اکرم بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 161-172]
 • فرنیا، امین تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • فرهودی، روزبه بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 573-586]
 • فرهودی، روزبه بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی و رشد سه گونه علف هرز [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • فضیلتی، محمد بررسی کیفی کتیرای گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) در منطقه غرب استان اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 668-680]
 • فلاح، سیف‌اله مطالعه عملکرد و کیفیت بذر اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت تیمار‌های مختلف نیتروژن و کم آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 517-528]

ق

 • قاسمی‌ سیانی، عصمت مطالعه عملکرد و کیفیت بذر اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت تیمار‌های مختلف نیتروژن و کم آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 517-528]
 • قربانلی، مه‌لقا بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 647-658]
 • قلاوند، امیر تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • قلاوند، امیر تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 188-201]
 • قلندری، روح‌الله مقایسه اثر عصاره الکلی و اسانس سه گیاه Melissa officinalis L.، Rosmarinus officinalis L. و Lavandula angustifolia Mill. در دفع پشه Anopheles stephensi [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • قمری‌زارع، عباس اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 659-667]
 • قمشی‌بزرگ، پریسا بررسی کیفی کتیرای گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) در منطقه غرب استان اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 668-680]
 • قنادنیا، مریم بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 495-508]
 • قوشچی، فرشاد تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]

ک

 • کاظمی‌تبار، سیّدکمال بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • کاظمی پشت‌مساری، حسین انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • کاظمی‌تبار، سیدکمال انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • کافی، محمد تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 359-374]
 • کبیری، نجمه کاهش و پس‌رفت ضایعات آترواسکلروزی به‌وسیله عصاره هیدروالکلی گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) در خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 624-634]
 • کبیری، نجمه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) بر کاهش برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 712-720]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه‌های گوشتی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 431-439]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 326-337]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد بازدارندگی تخم‌ریزی و اثر تخم‌کشی اسانس 18 گیاه دارویی روی شب‌پره‌ی هندی (Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 460-470]
 • کلاته‌جاری، سپیده اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 659-667]
 • کلاته جاری، سپیده تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • کهندل، اصغر شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]

گ

 • گلوی، محمد تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 384-396]
 • گیویان‌راد، محمد‌هادی بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 57-71]

ل

 • لاریجانی، کامبیز بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 57-71]
 • لاری یزدی، حسین شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • لباسچی، محمدحسین تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • لباسچی، محمدحسین بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • لبیبی، فرزانه مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]

م

 • محرمی‌پور، سعید اثر دورکنندگی و دوام اسانس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 375-383]
 • محرمی‌پور، سعید بازدارندگی تخم‌ریزی و اثر تخم‌کشی اسانس 18 گیاه دارویی روی شب‌پره‌ی هندی (Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 460-470]
 • محرمی‌پور، سعید اثر بازدارندگی تخم‌ریزی و دوام اسانس‌های گیاهی آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) در مقایسه با جاشیر کوتوله (Prangos acaulis (Dc.) Bornm) روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 202-211]
 • محرمی‌پور، سعید مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • محمدخانی، عبدالرحمان روشهای مؤثر در شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر ریواس (Rheum ribes L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 212-223]
 • مدرس‌ثانوی، سید‌علی‌محمد تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • میرزاپور، مژگان ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • میرزایی ندوشن، حسین ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • میرشکاری، بهرام مدیریت آبیاری و کوددهی نیتروژن در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط آب و هوایی نیمه‌خشک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 541-550]
 • میرشکاری، بهرام اثر زمان آبیاری و میزان کود نیتروژن‌دار بر دوره رشد و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط نیمه‌خشک سرد [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 173-187]
 • مروج، غلامحسین اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton.) و زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-238]
 • مشکی‌زاده، سعیده تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]
 • مشهدی اکبربوجار، مسعود تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • مصفا، نریمان مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • معطر، فریبرز تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در یک خاک آهکی [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • مفاخری، سودابه تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • مقدسی، زیبا مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • مقصودی، کبری مطالعه اثر تنظیم‌کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 127-134]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 573-586]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی و رشد سه گونه علف هرز [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • ملبوبی، محمد‌علی تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • منفرد، اعظم استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 529-539]
 • مهرآبادی، مهدی مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه‌های گوشتی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 431-439]
 • مهمان‌نواز، یوسف بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط‌های مختلف آنها بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 11-24]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 681-699]

ن

 • نادری‌شهاب، محبت‌علی اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 659-667]
 • نادری حاجی باقرکندی، محمود تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]
 • نادری حاجی‌باقرکندی، محمود تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • نادری حاجی‌باقر کندی، محمود بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • نبئی، معصومه روشهای مؤثر در شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر ریواس (Rheum ribes L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 212-223]
 • نجفی، فرزانه مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس‏، غلظت عناصر موجود در خاک و خواص ضدباکتریایی گیاه کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) در دو منطقه ایران [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 239-248]
 • نجفی آشتیانی، اکبر تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • نصراله‌زاده، صفر تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]
 • نظامی، احمد تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 359-374]
 • نظری، زینب ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • نعمتی، سیدحسین بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 161-172]
 • نعمتی، شهرام تأثیر شرایط خشک‌‌کردن بر مقدار و ترکیب‌های اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 72-80]
 • نعمت‌زاده، قربانعلی بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • نعمتیان، علی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • نعمتی لفمجانی، زهرا تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • نقوی، محمدرضا تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • نوبخت، علی بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط‌های مختلف آنها بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 11-24]
 • نورمحمدی، احسان شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]

و

 • ویسکرمی، غلام حسن شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • وهابی، سید محمدرضا بررسی کیفی کتیرای گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) در منطقه غرب استان اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 668-680]