دوره و شماره: دوره 34، شماره 6 - شماره پیاپی 92، بهمن و اسفند 1397، صفحه 871-1047 
ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار

صفحه 936-948

رضا آزادبخت؛ محسن جعفریان دهکردی؛ سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی؛ سوده خنامانی فلاحتی پور


بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss.

صفحه 1035-1047

صبا قاسمی؛ زهره حبیبی؛ فاطمه رضا علیزاده روشن