دوره و شماره: دوره 32، شماره 6 - شماره پیاپی 80، بهمن و اسفند 1395، صفحه 937-1108 
بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد

صفحه 937-947

عباس زارع‌زاده؛ علی میرحسینی؛ مهدی میرزا؛ زیبا جم‌زاد؛ محمدرضا عرب زاده


تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی

صفحه 981-987

عباس زارع زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمدرضا عرب زاده؛ محمدرضا میرجلیلی


تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

صفحه 1010-1025

هوشنگ یادگاری؛ عیسی خمری؛ محمد سالاری؛ براتعلی فاخری؛ مریم رحیمی؛ فاطمه بیدرنامنی


مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.)

صفحه 1073-1087

عذرا عطائی عظیمی؛ بابک دلنواز هاشملویان؛ مهدی سلیمی؛ علیرضا عمان؛ ابوالفضل ناظمی؛ انوش اقدامی


تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 1088-1098

فاطمه قاسمی؛ امین باقی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ حمیدرضا کاووسی