دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن و اسفند 1390، صفحه 541-720 
تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت

صفحه 561-572

زهرا نعمتی لفمجانی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ محمدحسین لباسچی؛ علی‌اشرف جعفری؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ مرتضی دانشخواه


بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف

صفحه 587-595

نورالدین حسین‌پور آزاد؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ سید محمدرضا آزادبخت؛ سیّدکمال کاظمی‌تبار؛ احسان شکری


ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران

صفحه 635-646

زینب نظری؛ حسین میرزایی ندوشن؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ فرشته اسدی‌کرم


اثر تیمارهای مختلف فیزیکی- شیمیایی در رفع خواب بذر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

صفحه 659-667

فاطمه‌السادات سری؛ عباس قمری‌زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ محبت‌علی نادری‌شهاب؛ سپیده کلاته‌جاری