همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 15 (1381-4)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)
به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی تنوع مورفولوژیک و محتوای پارتنولید برخی جمعیت‌های بابونه کبیر (Tanacetum parthenium (L.) Schults-bip.)

ریحانه زندی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ قاسم اقلیما؛ علی سنبلی؛ حسن رضادوست

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-15

چکیده
  بابونه کبیر (Tanacetum parthenium (L.) Schults-bip.) گیاه دارویی چندساله از خانواده کاسنی (Asteraceae) و منبع غنی از سزکوئی‌ترپن لاکتون پارتنولید است که اثرهای ضد سرطانی، ضد التهابی، ضد اسپاسم و به‌ویژه ضد میگرن آن گزارش شده است. در این تحقیق اندام هوایی پنج جمعیت وحشی این گیاه از استان‌های مازندران (مرزن‌آباد، سیاه‌بیشه و ولی‌آباد) و تهران (آهار و گچسر) ...  بیشتر

شناسایی، معرفی، اکولوژی و دانش بومی
گیاه‌قوم‌شناسی (با تاکید بر کاربرد دارویی) گیاهان شرق استان گلستان (اقوام ترکمن)

راضیه سعادتی؛ علی ستاریان؛ ابوالفضل دانشور؛ الهام امینی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 16-37

چکیده
  گیاه‌قوم‌شناسی (Ethenobotany) مردمی با استفاده از دانش عمومی مردم در خصوص استفاده‌ از گیاهان برای مصارف مختلف از جمله درمان خانگی بیماری‌ها توسط گیاهان در فرهنگ‌ها و اقوام مختلف مبادرت می‌نماید. گلستان به‌عنوان یکی از استان‌های با اهمیت ایران برای استخراج دانش گیاه‌شناسی بومیان مطرح است. ترکمن یکی از اقوام این استان است که توانسته ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
تأثیر روش‌های تغذیه گیاه بر عملکرد اقتصادی و اجزای اسانس سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

جبرائیل ملکی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مهدی میرزا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسین لباسچی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 38-54

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر روش‌های حاصلخیزی خاک بر عملکرد اقتصادی و اجزای اسانس سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف کودهای شیمیایی ‏NPK‏، کود دامی، تلفیق کودهای ‏NPK‏ با کود دامی و همچنین تلفیق کودهای ‏شیمیایی و دامی همراه با تلقیح کود زیستی آزوریزوبیوم ...  بیشتر

فیتوشیمی (استخراج، شناسایی و اندازه گیری مواد موثره)
اثر مغناطیس بر تغییرات متابولیت‌های ثانویه قارچ گانودرما لوسیدوم به‌عنوان نمونه یک ارگانیسم یوکاریوتی

لیلا مرادی پور؛ وحیده پیام نور

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 55-68

چکیده
  در فرآیندهای بیوتکنولوژی، افزایش تولید زیست‌توده و متابولیت‌های ثانویه، از شرایط اقتصادی بودن پروژه‌هاست. هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان افزایش زیست‌توده و متابولیت‌های ثانویه قارچ Ganoderma lucidum با استفاده از میدان مغناطیسی به‌عنوان یک محرک غیر زنده بود. چهار سطح مغناطیس شامل 0، 20 ،40 و 60 میلی‌تسلا به‌مدت 0، 30، 60 و 90 دقیقه در سه تکرار ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
اثر تراکم‌های مختلف کاشت و کودهای آلی بر ویژگی‌های عملکردی Satureja spicigera (K.Koch) Boiss. در شرایط دیم

برزو یوسفی؛ محمد حسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن؛ هوشمند صفری

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 69-81

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تراکم کاشت و کودهای آلی بر صفات عملکردی گونه مرزه سنبله‌ای (Satureja spicigera (K.Koch) Boiss.) در شرایط دیم کرمانشاه، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال‌های زراعی 1399-1396 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، انجام شد. کود (کود گاوی پوسیده، کاه غنی شده و خاک زراعی ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
اثر کود زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمّی و کیفی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

سعید علی پور

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 82-94

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر ورمی‌کمپوست و کود زیستی فسفات بارور 2 بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در چهار کیلومتری شهر اردبیل در سال زراعی 98-1397 انجام گرفت. ورمی‌کمپوست در پنج سطح (0، 10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) و کود زیستی در دو ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
تأثیر شرایط اکولوژیک بر خاصیت پاداکسایشی و میزان کمی و کیفی اسانس گیاه Thymbra spicata L.

علی اصغر حاتم نیا

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 95-105

چکیده
  آویشن زوفایی (Thymbra spicata L.) گیاهی از خانواده نعنا (Lamiaceae) است که در مناطق وسیعی از ایران پراکنش دارد. در این مطالعه اکوتیپ‌های مختلف آویشن زوفایی از سه منطقه مختلف در سطح استان ایلام جمع‌آوری گردید و میزان فنول و فلاونویید کل، فعالیت پاداکسایشی، بازدهی اسانس و همچنین میزان ترکیب‌های اسانس با استفاده از دستگاه‌های GC و GC-MS ارزیابی شد. ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر اسید هیومیک و نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و شاخص‌های رشد Withania coagulans (Stocks) Dunal

محمدرضا ریگی؛ محرم ولی‌زاده

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 106-121

چکیده
  گیاه دارویی پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) از تیره سیب‌زمینیان، گونه‌ای است چندمنظوره که از نظر پراکنش در ایران نیز منحصراً در مناطق محدودی از رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان دیده می‌شود. اندام‌های مختلف این گیاه دارای اثرات بیولوژیک آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدتومور است. به‌منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک و نانوذرات ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
بررسی سازگاری اثرهای دور آبیاری و عناصر NPK بر شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه زنجبیل (Zingiber officinale R.) در مناطق پاکدشت و لاهیجان

غلامرضا پورشعبان کتشالی؛ غلامعلی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 122-137

چکیده
  به‌منظور بررسی سازگاری گیاه و اثرات دور آبیاری و عناصر پرمصرف NPK روی شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه زنجبیل (Zingiber officinale R.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت اسپلیت پلات با 9 تیمار و 3 تکرار در دو منطقه پاکدشت (استان تهران) و لاهیجان (استان گیلان) در سال 1400 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل دور آبیاری در سه سطح (4 (V1)، 6 (V2) و 8 (V3) روز) ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تأثیر پرایمینگ بذرها

زرین جمشیدیان؛ فرشید طلعت

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 138-151

چکیده
  گشنیز (Coriandrum sativum L.) ازجمله گیاهان دارویی پرمصرف است. بذر این گیاه نیرودهنده قلب، نشاط‌آور و مسکن درد دندان است و اسهال خونی و تیفوئید را بهبود می‌بخشد. به‌علت ریز بودن بذر آن، برای استقرار موفقیت‌آمیز نیاز به عمق کشت کمتری دارد. بنابراین بکارگیری روش مناسب برای کشت آن الزامی می‌باشد. در تحقیق حاضر، به‌منظور بهبود یکنواختی در جوانه‌زنی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی
بهینه‌سازی کشت بافت گیاه دارویی در معرض خطر انقراض Centella asiatica (L.) Urban

فرشته حیدرقلی نژاد؛ یوسف حمیداوغلی؛ ولی الله قاسمی عمران؛ پوریا بی پروا

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 152-162

چکیده
  آب‌بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban) گیاه دارویی از خانواده چتریان به‌‌عنوان گونه‌ای در معرض انقراض در ایران شناخته شده ‌است. این گیاه دارای خواص درمانی متعدد از جمله بهبود حافظه، ضد سرطان و درمان بیماری‌های پوستی است و همچنین خواص آنتی‌اکسیدانی بالایی دارد. کشت سلول و بافت گیاهی ابزاری مهم در مطالعات پایه و دارای کاربردهای تجاری است. ...  بیشتر