دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 48، مرداد و شهریور 1389، صفحه 133-282 
3. استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.)

صفحه 147-156

ماندانا سلیمی؛ عطاالله ابراهیمی؛ زهرا شجاعی اسعدیه؛ سید سیاوش ساعی دهکردی


5. بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس

صفحه 168-184

فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمدیوسف آچاک


7. واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن

صفحه 196-204

کاظم مرادی؛ علی حمدی شنگری؛ محمدحسام شاهرجبیان؛ محمدحسین قرینه؛ مهدی مدندوست


11. اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

صفحه 239-251

کیوان بابایی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ رضا جباری