دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر و آبان 1389، صفحه 283-451 
2. القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

صفحه 283-295

سیده فاطمه برقعی؛ حسن ساری‌خانی؛ مهرداد چایی‌چی؛ عبدالکریم کاشی


4. شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn.

صفحه 305-316

فاطمه سفیدکن؛ عاطفه بهمن‌زادگان؛ مصطفی گلی‌پور؛ ولی‌الله مظفریان؛ سعیده مشکی‌زاده


6. گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها

صفحه 326-347

عباس اکبرزاده؛ کامکار جایمند؛ ارسلان همتی؛ بابا خانجانی‌شیراز


10. مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.)

صفحه 389-405

مهدی قره‌خانی؛ محمد قربانی؛ محمدعلی ابراهیم‌زاده؛ سیدمهدی جعفری؛ علیرضا صادقی ماهونک


13. فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.)

صفحه 423-437

سیده مریم شرفی؛ ایرج رسولی؛ طلوع‌الله قدری؛ محمدرضا جلالی ندوشن؛ محمدباقر رضایی


14. اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz.

صفحه 438-451

اروجعلی خرسندی؛ عباس حسنی؛ فاطمه سفیدکن؛ حبیب شیرزاد؛ علیرضا خرسندی