کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 33
1. بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 209-221

فاطمه قاسمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا کاووسی


3. بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 565-578

فهیمه هلالی سلطان احمدی؛ محمدرضا عامریان؛ مهدی قیاسی؛ حمید عباس دخت


4. اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 101-104

امین محمدی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدحسین فتوکیان


6. اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 314-324

حدیث موسوی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ محمد مجدی؛ فروزان حیدری


8. اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1071-1085

غزاله رمضان؛ بهلول عباس‌زاده


9. تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 841-852

فاطمه محتشمی؛ مجید پوریوسف؛ بابک عندلیبی؛ فرید شکاری


10. واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 587-597

معصومه لایق حقیقی؛ بهلول عباس‌زاده؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ وحیده صمدیان ساربانقلی


12. اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

دوره 29، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 772-782

محمدهادی راد؛ کامکار جایمند؛ محمدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی


16. تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 121-130

نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ جلال صبا


17. تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 471-486

زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن برین


19. بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد

دوره 27، شماره 2، مرداد و شهریور 1390، صفحه 279-289

محمدکاظم سلطانی گردفرامرزی؛ حشمت امیدی؛ حسن حبیبی؛ محمدحسین لباسچی؛ عباس زارع‌زاده


20. اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 26، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 239-251

کیوان بابایی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ رضا جباری


24. تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 101-108

نوید رحمانی؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن بیگدلی


25. اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 504-513

بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ محمود نادری حاجی‌باقر کندی؛ فوزیه مقدمی