دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 59، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-50 
3. بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 11-25

محبوبه سخایی؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محمد متینی‌زاده


7. تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.)

صفحه 63-73

مهدی داداش‌پور؛ ایرج رسولی؛ فاطمه سفیدکن؛ مسعود تقی‌زاده؛ شکیبا درویش علیپور آستانه


9. بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.)

صفحه 85-96

میترا امام؛ عباس قمری‌زارع؛ کامبیز اسپهبدی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ شکوفه شهرزاد؛ حبیب زارع؛ لیلا میرجانی


14. تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

صفحه 144-156

محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ طاهره برزگران