کلیدواژه‌ها = عملکرد گل
تعداد مقالات: 15
1. بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 424-436

شهلا مشایخی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ سید منصور سید نژاد


2. تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 121-133

محمد صادق دهقانی؛ معصومه نعیمی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حمید جباری


3. اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 547-564

رامین رضائی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


5. مطالعه عملکرد و ترکیب‌های مؤثره گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 588-596

مژگان امیدی؛ کرامت الله سعیدی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ محمدرضا باستان؛ بهناز سعادت‌جو


6. مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 492-508

مهدی ابراهیمی؛ غلامرضا زمانی؛ زهره علیزاده


7. بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم کاشت بر عملکرد گل و شاخص‌های رشدی زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 293-303

فریده احمدی؛ محمد حسین امینی فرد؛ مهدی خیاط؛ علیرضا صمدزاده


8. تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 203-215

امین صالحی؛ امیر قلاوند؛ فاطمه سفیدکن؛ احمد اصغرزاده؛ کرامت الله سعیدی


9. مطالعه کمّیت و کیفیت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان فارس

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 186-197

زینب معصومی؛ پرویز زندی؛ سیدرضا طبائی‌عقدایی


10. تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 144-156

محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ طاهره برزگران


11. تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت

دوره 27، شماره 4، بهمن و اسفند 1390، صفحه 561-572

زهرا نعمتی لفمجانی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ محمدحسین لباسچی؛ علی‌اشرف جعفری؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ مرتضی دانشخواه


12. بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد

دوره 27، شماره 2، مرداد و شهریور 1390، صفحه 279-289

محمدکاظم سلطانی گردفرامرزی؛ حشمت امیدی؛ حسن حبیبی؛ محمدحسین لباسچی؛ عباس زارع‌زاده


14. بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov)

دوره 26، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 213-226

محمّدتقی عبادی؛ مجید عزیزی؛ رضا امیدبیگی؛ محمد حسن‌زاده خیاط


15. ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 100-110

محمدرضا کدوری؛ سیدرضا طبایی عقدایی