کلیدواژه‌ها = عملکرد اسانس
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 62-76

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع


4. بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 967-976

محمدعلی علی‌زاده؛ ساناز یاریاب؛ علی‌اشرف جعفری؛ پروین صالحی شانجانی


5. تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 841-852

فاطمه محتشمی؛ مجید پوریوسف؛ بابک عندلیبی؛ فرید شکاری


6. تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی

دوره 28، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 309-323

احسان جمشیدی؛ امیر قلاوند؛ فاطمه سفیدکن؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه