کلیدواژه‌ها = فسفر
تعداد مقالات: 13
2. بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 565-578

فهیمه هلالی سلطان احمدی؛ محمدرضا عامریان؛ مهدی قیاسی؛ حمید عباس دخت


5. بررسی تأثیر فسفر و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در شهرستان بم

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 891-902

سید محمدعلی وکیلی شهر بابکی؛ ناصر نصر


6. تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium)

دوره 28، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 399-410

مرتضی حمیسی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد نصری؛ محمدحسین لباسچی


7. تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 471-486

زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن برین


8. تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 450-459

میثم علیجانی؛ مجید امینی‌دهقی؛ محمد‌علی ملبوبی؛ منصور زاهدی؛ سید‌علی‌محمد مدرس‌ثانوی


9. تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-19

محمدتقی درزی؛ امیر قلاوند؛ فرهاد رجالی


10. تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L.

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 75-84

مریم پیوندی؛ آذر رفعتی؛ مهدی میرزا


11. تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 405-415

حسین علی‌آبادی فراهانی؛ محمدحسین لباسچی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ آیدین حمیدی؛ علی علیزاده سهزابی


12. بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L.

دوره 22، شماره 4، بهمن و اسفند 1385، صفحه 397-409

شهروز موذن؛ جهانفر دانشیان؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ حسن بغدادی


13. بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1381، صفحه 15-23

محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ محبوبه کریمی ستوده؛ قاسم اسدیان؛ پرویز زندی؛ محمود معلمی