دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 14، آذر و دی 1381، صفحه 1-135 
بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران

صفحه 15-23

محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ محبوبه کریمی ستوده؛ قاسم اسدیان؛ پرویز زندی؛ محمود معلمی


گیاهان دارویی خوزستان

صفحه 55-72

حمید هویزه؛ مهری دیناروند؛ حسین صالحی


جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد

صفحه 73-135

عباس زارع زاده؛ پرویز باباخانلو؛ ناصر باغستانی؛ مهدی شمس زاده