همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 39 (1402)
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر

فاطمه سفیدکن؛ عباس رحیمی بیدگلی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 1-22

چکیده
  برای اجرای این طرح اندامهای هوایی آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) از یکی از رویشگاههای طبیعی خود در ایستگاه تحقیقاتی سیراچال،‌ در سه مرحله قبل از گلدهی،‌ اوایل گلدهی و گلدهی کامل جمع‌آوری گردید و با روشهای مختلف اسانس‌گیری (تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار آب و نیز تقطیر با بخار آب مستقیم)،‌اسانس استخراج و بازده اسانس محاسبه شد. سپس اسانسهای ...  بیشتر

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Oliveria decumbens vent

مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 23-31

چکیده
  گلهای گیاه لعل کوهستان Oliveria decumbens در فصل تابستان از منطقه کرمانشاه جمع‌آوری گردید و پس از خشک شدن در دمای محیط به روش تقطیر با بخار آب اسانس‌گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی زرد رنگ با بازده 0.1% بدست آمد. ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف گازی (GC) و دستگاه گاز کروماتوگراف کوپل شده با طیف‌‌سنج‌ جرمی (GC/MS) ...  بیشتر

تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn

حسین شاکر؛ محمدمهدی برازنده؛ محمدباقر رضایی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 33-48

چکیده
  به منظور مقایسه ترکیبهای شیمایی اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از سه منطقه مختلف آب هوایی، این گونه گیاهی در بهمن ماه 1378 از سه منطقه نورآبادممسنی (استان فارس)، بهشهر (استان مازندران) و تهران (استان تهران) جمع‌آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، از برگ تازه آنها به طور مجزا و به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری ...  بیشتر

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin.

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 49-58

چکیده
  از اسانس اکثر گونه‌های بومادران در صنایع مختلف دارویی و بهداشتی استفاده می‌شود. به علت شرایط اقلیمی مناسب و سایر عوامل خاص جغرافیایی گیاهان متنوع و زیادی در بیشتر مناطق ایران می‌رویند که اکثرآنها خواص متفاوتی را دارا می‌باشند. استفاده صحیح از گیاهان دارویی مستلزم شناخت و بررسی دقیق ترکیبهای شیمیایی موجود در آنها است. تجزیه و شناخت ...  بیشتر

شناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Dracocephalum kotschy Boiss.

مهردخت نجف پور نوایی؛ مهدی میرزا

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 59-68

چکیده
  جنس Dracocephalum از تیره نعناعیان در ایران 8 گونه علفی یکساله و چند ساله معطر دارد که گونه D. kotschy یکی از گونه‌های انحصاری این جنس در ایران محسوب می‌شود. سرشاخه‌های گلدار این گیاه از اطراف تونل کندوان در ارتفاع 2600 متری جمع‌آوری شد و اسانس آن به روش تقطیر با بخار آب با بازده 0.5% (برحسب وزن خشک) استخراج شد. تجزیه و تحلیل اسانس با استفاده از دستگاه ...  بیشتر

بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف

معصومه مازندرانی؛ محمدباقر رضایی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 69-81

چکیده
  پونه، گیاهی است از تیره نعنا (Lamiaceae) و دارای گونه‌های متفاوت،‌ که ترکیبهای موجود در اسانس آنها بر حسب گونه، منطقه جمع‌آوری، زمان برداشت متغییر است. در این تحقیق گونه پونه سرخ آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya  Rech. f.از دو رویشگاه متفاوت جمع‌آوری و با روش تقطیر با بخار مورد اسانس‌گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. بازده اسانس در هر مورد ...  بیشتر

اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F)

محمدباقر رضایی؛ محمود محمود نادری حاجی باقرکندی؛ محمود معلمی

دوره 15، شماره 1 ، دی 1381، صفحه 83-89

چکیده
  کربوهیدراتها نخستین موادی هستند که از طریق فتوسنتز در گیاه ساخته شده و یکی از گروههای عمده در مواد تغذیه‌ای محسوب می‌شوند. همچنین این مواد در داروشناسی و درمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کربوهیدارتها از جمله گلوکز به طور طبیعی در گیاهان یافت می‌شوند و مورد توجه هستند. بنابراین بررسی کربوهیدراتهای موجود در ژل گیاه ...  بیشتر