دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 22، بهمن 1382، صفحه 339-449 
بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور

صفحه 339-348

محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ سیدرضا طبایی عقدائی؛ محمد مهدی برازنده؛ سعیده مشکی زاده


تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو وعملکرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius)

صفحه 411-423

محمدرضا کدوری؛ کیومرث کلارستاقی؛ داوود درویشی زیدآبادی


بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی

صفحه 433-441

مهرداد روغنی؛ توراندخت بلوچ نژاد مجرد؛ زهرا سهرابی؛ مریم صادقی؛ بیتا صبوری؛ رامین محبی؛ نرگس نهاوندی