کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 29
1. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 950-966

ویدا ورناصری قندعلی؛ عباس نصیری دهسرخی؛ حسن مکاریان؛ پرویز حقیقتجو


3. اثر نیتروژن و فاصله بوته‌ها روی ویژگی‌های فنولوژیک، ریخت‌شناسی و عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 51-61

امیر صادقی بختوری؛ حمید محمدی؛ بهمن پاسبان اسلام


6. تأثیر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 357-373

سید میثم رضوی‌نیا؛ مجید آقاعلیخانی؛ حسنعلی نقدی بادی


7. تغییر ترکیب محیط کشت به‌عنوان یک راهکار بیوتکنولوژیکی در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین در کشت سلولی Linum album Ky. ex Boiss.

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 115-126

منصور افشار محمدیان؛ فرشاد تشکری؛ مظفر شریفی


8. تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 682-691

مجتبی خسروی؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی


10. تأثیر تنش کم‌آبی و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد میوه و اسانس در گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.)

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 453-462

سید مهدی موسوی؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی


11. عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 299-308

نرجس خاتون کازرانی؛ محمدجمال سحرخیز؛ جمال جوانمردی؛ بهرام حیدری؛ مهروز رضایی؛ پرویز بیات


12. تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 199-215

منصور قربانپور؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ شمسعلی رضازاده؛ منصور امیدی؛ کاظم خاوازی؛ مهرناز حاتمی؛ رضا غفارزادگان


13. اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.)

دوره 29، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 527-538

محسن شخمگر؛ رضا برادران؛ غلامرضا موسوی؛ محسن پویان؛ الیاس آرزمجو


14. بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 29، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 269-280

معصومه قاضی مناس؛ شهرام بانج شفیعی؛ محمدرضا حاج سیدهادی؛ محمدتقی درزی


15. تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور

دوره 29، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 438-459

سعید یوسف‌زاده؛ سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ احمد اصغرزاده؛ امیر قلاوند؛ محسن رشدی؛ امین صفرعلیزاده


16. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 28، شماره 4، بهمن و اسفند 1391، صفحه 579-593

علی احسانی‌پور؛ خورشید رزمجو؛ حسین زینلی


17. تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium)

دوره 28، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 399-410

مرتضی حمیسی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد نصری؛ محمدحسین لباسچی


18. تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 28، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 493-508

سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ الهام انصاری‌نیا؛ حامد جوادی


19. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی هورمون بنزیل آدنین (BA) بر رشد و تولید پاجوش گیاه صبر زرد (Aloe vera L.)

دوره 28، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 210-223

سعید حضرتی یادکوری؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی


20. بررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوین

دوره 26، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 348-357

سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حسین علی‌آبادی فراهانی؛ پیام معاونی


21. تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 101-113

میثم علیجانی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ سعید محمدرضایی


22. تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-19

محمدتقی درزی؛ امیر قلاوند؛ فرهاد رجالی


23. تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L.

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 75-84

مریم پیوندی؛ آذر رفعتی؛ مهدی میرزا


24. تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 101-108

نوید رحمانی؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن بیگدلی


25. تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 484-491

بهناز دادمان؛ رضا امیدبیگی؛ فاطمه سفیدکن