دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 58، بهمن و اسفند 1391، صفحه 579-779 
فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی

صفحه 657-668

نغمه پیروزی؛ حسین آذر‌نیوند؛ اصغر کهندل؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران

صفحه 767-779

عزیزاله خیری؛ فاطمه سفیدکن؛ مجتبی دلشاد؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی ایزدی دربندی