نویسنده = V. Mozafarian
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 322-331

فاطمه عسکری؛ ولی‌الله مظفریان؛ اسلام پارسا


2. تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 10-18

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ زهرا بهراد؛ مهدی میرزا؛ ولی‌الله مظفریان؛ رحمان آزادی؛ محمود نادری؛ مصطفی گلی‌پور؛ عاطفه بهمن‌زادگان؛ سعیده مشکی‌زاده؛ شاهرخ کریمی


3. شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای)

دوره 28، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 534-550

اسلام ذوالفقاری؛ ابراهیم عادلی؛ ولی‌اله مظفریان؛ ساسان بابایی؛ قاسم حبیبی بی‌بالان


4. شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn.

دوره 26، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 305-316

فاطمه سفیدکن؛ عاطفه بهمن‌زادگان؛ مصطفی گلی‌پور؛ ولی‌الله مظفریان؛ سعیده مشکی‌زاده


5. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss.

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 271-277

محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ ولی‌‌اله مظفریان