نویسنده = فرزانه جنگی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 876-887

فرزانه جنگی؛ محمدتقی عبادی؛ مهدی عیاری