نویسنده = علی اصغری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.)

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 721-730

معصومه رجبی هشجین؛ علی اصغری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محمدرضا غفاری