دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1383، صفحه 1-130 
3. استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

صفحه 19-38

فاطمه سفید کن؛ اعظم آقا ولی جماعت؛ مختار علی نیا رودسری؛ کامکار جایمند


4. معرفی گیاهان داروئی کوهستان زیارت گرگان

صفحه 39-58

معصومه مازندرانی؛ مهرداد کسایی؛ محمدباقر رضایی


8. بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه

صفحه 99-109

محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمد علیها؛ مصطفی گلی پور؛ فرهنگ جعفری