تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (IJMAPR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله