درباره نشریه

نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از سال 1377 در قالب مجموعه مقاله‌ها ارائه و منتشر شد. از سال 1381 با مجوز صادر شده به شماره 18128/124 مورخ 1381/12/17 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک مجله پژوهشی توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، منتشر می شود.

همچنین دارای مجوز علمی-پژوهشی طی نامه شماره 3/45/10 مورخ 1385/05/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. در حال حاضر بر اساس مجوز شماره 92/34507 مورخ 1392/12/06 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بصورت دوماهنامه منتشر می شود.