کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
تعداد مقالات: 12
1. پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه‌ای

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 834-845

سودابه مفاخری؛ رقیه امینیان


3. تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 837-852

فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری؛ پرویز رضوانی‌مقدم؛ حمید عباس دخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی


4. تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1010-1025

هوشنگ یادگاری؛ عیسی خمری؛ محمد سالاری؛ براتعلی فاخری؛ مریم رحیمی؛ فاطمه بیدرنامنی


6. ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.)

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 512-526

آذر موقتیان؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ امیر سیاهپوش


7. ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 204-219

زهرا رسولی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسین بشارتی


8. تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 932-942

قاسم حسین طلایی؛ مجید امینی دهقی


9. تأثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.)

دوره 29، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 747-759

احمد رحمانی؛ مهدی میرزا؛ سیدرضا طبائی عقدایی


10. مطالعه عملکرد و کیفیت بذر اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت تیمار‌های مختلف نیتروژن و کم آبیاری

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 517-528

عصمت قاسمی‌ سیانی؛ سیف‌اله فلاح؛ علی تدین


11. تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis)

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 123-129

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمد حسین لباسچی؛ ابوالقاسم متین؛ بهلول عباس زاده؛ کامبیز علیزاده انارکی