نویسنده = حسین صالحی
تعداد مقالات: 1
1. گیاهان دارویی خوزستان

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1381، صفحه 55-72

حمید هویزه؛ مهری دیناروند؛ حسین صالحی