کارآیی دو ستون DB-5 و DB-1 در شناسایی ترکیبهای اسانس Thymus fedschenkoi ronniger

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

گیاه Thymus fedschenkoi ronniger از خانواده نعناع (Labiatae) یکی از گونه های معطر آویشن با پراکنش نسبتا وسیع در ایران است. استفاده ازاواع آویشن به عنوان چاشنی همراه غذا، به عنوان دارو در درمان بیماریها در شکل های مختلف عرقیات، عصاره و یا دم کرده و نیز اسانس استخراج شده از آن مورد توجه می باشد. اسانس گیاه مذکور به روش تقطیر با بخار آب با بازده 1% بر حسب وزن خشک گیاه بدست آمد. تجزیه و تحلیل ترکیبهای تشکل دهنده اسانس روی دو ستون نشان داد ه تفاوت قابل ملاحظه ای بین کارایی دو ستون DB-5 و DB-1 در شناسایی ترکیبها وجود دارد. با توجه به وجود برخی ترکیبهای نیمه قطبی در اسانس، استفاده از ستون DB-5 با 5% فنیل که به ستون، خاصیت نیمه قطبی می دهد، در جداسازی ترکیبها مناسب تر است. شناسایی 29 ترکیب شیمیایی با دستگاه GC/MS نشان داد که ترکیبهای عمده شامل Thymol (3%)، a-terpinenyl acetate (66%)، Bornyl acetate (2%)، trans-Ocimene (5%)، b-Caryophyllene (4.4%) است.

کلیدواژه‌ها


1- امین، غلامرضا، ۱۳۷۰. گیاهان دارویی سنتی ایران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2- جم زاد، زیبا. ۱۳۷۳. آویشن. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران.

3- مؤمنی، تاج خانم و شاهرخی، نوبهار. ۱۳۷۰. اسانسهای گیاهی و اثرات درمانی آنها. انتشارات دانشگاه تهران. |

4- میرحیدر، حسین. ۱۳۷۲، معارف گیاهی (جلد ۲). دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران.

5- Gas chromatograph reference manual 03914094, 1992, varian .

6- Guenther. E., 1975, The essential oils (vol II). Robert. E. Kriegr, Pub. Florida, USA, 852.

7- Kasymov, F. Yu., 1988, Chemical composition of essential oil of Thymus species of the Armenian flora. Khimya-priodnykh-soedinenii. No. 1, 134-136.

8- Mericli, F., 1986, Volatile oils of thymus kotschyanus & Thymus fedtschenkoi var handelii. Journal of natural products. 49: 5, 942.

9- Saturn GC/MS reference manual 03-914350-00, 1992, Varian associates Inc.