دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

سودابه مفاخری؛ رقیه امینیان


3. بررسی تنوع در منشأ بنه زعفران (Crocus sativus L.) براساس عملکرد گل و ترکیبات زیست فعال گلبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

جلال قنبری؛ غلامرضا خواجویی نژاد


4. عملکرد کمی و کیفی کنگرفرنگی (‏Cynara cardunculus var. scolymus L. Fiori‏) تحت تأثیر تراکم ‏بوته و رقابت علف‎های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

صبا سیادت جمیان؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی مختصی بیدگلی


5. طبقه‌بندی محصول مرزه بر اساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

فرانه خدامرادی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ محمد جعفر دالوند؛ روح الله شریفی


6. تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

علی حسنی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محمد تقی عبادی


7. مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

معصومه رجبی هشجین؛ علی اصغری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محمدرضا غفاری


8. بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

سید شهاب میرباقری؛ حامد رفیعی؛ حامد اکبرپور


9. اثرات محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیبات اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (L. Echinacea purpurea) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

مرتضی زاهدی؛ حکیمه درویژه؛ بهلول عباس زاده؛ [جمشید رزمجو


11. تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

غلامرضا محسن آبادی؛ الهه تشکری فرد؛ سید محمدرضا احتشامی؛ سمانه اسدی صنم


13. بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

صفیه بی نوا؛ علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور


14. رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مراتع برای بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

جواد معتمدی؛ محمدحسن پزشگی؛ احمد علیجانپور؛ مهشید سوری؛ محمد رضا نجیب زاده؛ حسین ارزانی


15. تاثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

مهدی پارسا؛ رضا کمائی؛ بهناز یوسفی