نویسنده = رقیه امینیان
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه‌ای

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 834-845

سودابه مفاخری؛ رقیه امینیان