همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایراندرود بر انسان‌های خوب آنان که در اندیشه دیگران تصویر زیبا می‌نگارند

 تا آنجا که یاد و خاطرش همواره در دلها می‌ماند

 

درکمال تاسف و شوکی بزرگ مطلع شدیم، جناب آقای دکتر پرویز اولیاء (عضو محترم هیئت تحریریه مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران) دار فانی را وداع گفتند. از خداوند متعال برای ایشان آرامش و آمرزش و برای خانواده بزرگوارشان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.