دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 52، مرداد و شهریور 1390، صفحه 188-357 
7. تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.)

صفحه 249-260

محمود نادری حاجی‌باقرکندی؛ فاطمه سفیدک؛ ابراهیم عزیزی؛ محمدرضا پورهروی


9. شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss.

صفحه 271-278

حمزه امیری؛ حسین لاری یزدی؛ اکبر اسماعیلی؛ فرانک صمصام‌نیا؛ داریوش اقبالی؛ غلام حسن ویسکرمی؛ بهروز دوستی؛ احسان نورمحمدی


12. مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 306-315

زیبا مقدسی؛ مژگان امتیازجو؛ محمد ربانی؛ مرجان امتیازجو؛ فرزانه لبیبی؛ اذن‌اله آذرگشب؛ نریمان مصفا


13. تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

صفحه 316-325

منصور امیدی؛ بهارک بهجت ساسان؛ محمدرضا نقوی؛ سپیده کلاته جاری؛ علیرضا اطمینان


15. تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.)

صفحه 338-347

علی نعمتیان؛ فرشاد قوشچی؛ امین فرنیا؛ علی آریاپور؛ مسعود مشهدی اکبربوجار


16. تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.)

صفحه 348-357

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ محمود نادری حاجی باقرکندی؛ سعیده مشکی‌زاده