دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 61، مهر و آبان 1392، صفحه 527-719 
4. تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

صفحه 551-560

سید محمد موسوی؛ الهام مجدی‌نسب؛ وحید یاوری؛ ابراهیم رجب‌زاده قطرمی؛ محمد راضی جلالی


5. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz.

صفحه 561-567

محمدرضا اخگر؛ احمد پورمیرزایی؛ مهران مرادعلیزاده؛ طاهره سالارکریمی


9. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران

صفحه 605-610

رمضان کلوندی؛ مهدی میرزا؛ کیوان صفی‌خانی؛ محمود نادری


11. تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

صفحه 621-634

مهران محمدپور؛ عظیم قاسم‌‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌زاده؛ محمد آزاد‌بخت


17. تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند

صفحه 709-719

رضا طاهری؛ محمدحسین لباسچی؛ عبدالرسول ذاکرین؛ محمد بختیاری رمضانی؛ امیر برجیان؛ مریم مکی‌زاده تفتی