دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 72، مهر و آبان 1394، صفحه 563-742 
4. واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی

صفحه 587-597

معصومه لایق حقیقی؛ بهلول عباس‌زاده؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ وحیده صمدیان ساربانقلی


10. بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.)

صفحه 661-675

الناز علیمردان؛ پروین صالحی شانجانی؛ علی اشرف جعفری؛ سیدرضا طبائی عقدایی


12. بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان

صفحه 688-697

ژیلا اصغری؛ حمیدرضا صادقی‌پور؛ سید خلیل هاشمی دوست؛ محسن مظاهری تهرانی


14. اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)

صفحه 709-722

عزیزه فرجی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس‌زاده؛ کاظم خاوازی