نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، نازنین تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • آچاک، محمدیوسف بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]
 • آخانی، عادل بررسی تأثیر کود بیولوژیک و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1086-1095]
 • آقاعلیخانی، مجید عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 342-356]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench)) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 357-373]
 • آقاعلیخانی، مجید پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]
 • آینه بند، امیر ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 512-526]

ا

 • احمدی، امید اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • احمدی، نورالله بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • ایرانی‌پور، رامین اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • ارغوانی، مسعود تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • ازنار، رزا بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • اسدی صنم، سمانه تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • اسرار، زهرا تأثیر ویتامین B1 و هورمون IBA بر ریشه‌زایی و رشد سلول‌های کورتکس ریشه‌های نابجای قلمه‌های رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در شرایط کشت هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 16-30]
 • اسرار، زهرا محتوای ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم‌های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش‌تیمار کروناتین تحت سمّیت آرسنیک (As) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 52-62]
 • اسماعیلی، امیرحسین اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • اسماعیل‌پور، بهروز اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • اسمعیلی، محسن تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • اصغری، ژیلا بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • اصلانی، جلیل اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • اطرشی، محمود اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 220-234]
 • افشار محمدیان، منصور تغییر ترکیب محیط کشت به‌عنوان یک راهکار بیوتکنولوژیکی در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین در کشت سلولی Linum album Ky. ex Boiss. [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 115-126]
 • افشانی، محمدرضا ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • اکبری، شیوا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • الیزاکویویل، پاتریسیا بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • الهوردی ممقانی، بهاره بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • ایمانی، یوسف بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • امینی دهقی، مجید بررسی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

ب

 • بابایی، علیرضا اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]
 • بابایی، محمد اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • باقری، عبدالرضا آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • باقری، عبدالرضا بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • بامری، محمد اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • بدرحداد، اعظم ارزیابی اثر ضدتکثیری فراکسیون‌های حاصل از عصاره گل سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa L.) بر سلول‌های سرطان خون لاین K562 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 881-890]
 • بشارتی، حسین ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 204-219]
 • بیگی، سمیه بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • بلندنظر، علی‌رضا اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • بهادری، فرزانه تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • بی‌همتا، محمدرضا اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • بهنام رسولی، مرتضی تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 275-282]
 • بومی، توحید تأثیر سطوح مختلف عصاره‌ آویشن (Thymus vulgaris L.) بر رشد، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی مصرف‌کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 598-609]

پ

 • پیری، خسرو ارزیابی اثر ضدتکثیری فراکسیون‌های حاصل از عصاره گل سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa L.) بر سلول‌های سرطان خون لاین K562 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 881-890]
 • پیرایش‌فر، فاطمه اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • پیردشتی، همت‌اله تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر قارچ‌های میکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1013-1023]
 • پرنده، هانیه مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 185-193]
 • پیغمبری، سیدعلی اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • پناهی، امید اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • پورسینا، بهجت تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1035-1046]
 • پوریوسف، مجید تأثیر کاربرد برگی عناصر ریزمغذی (آهن و روی) بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 753-762]
 • پوریوسف، مجید تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 841-852]
 • پیوندی، مریم مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 185-193]

ت

 • تابع بردبار1، فاطمه خصوصیات حشره‌کشی و ضدتغذیه‌ای عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر شب‌پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 165-176]
 • تاج‌الدینی، محبوبه مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • تجلی، علی‌اکبر اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • ترکش، مصطفی مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون‌شهر استان اصفهان [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 977-987]
 • ترکی‌نژاد، فرشید اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 138-149]
 • تشکری، فرشاد تغییر ترکیب محیط کشت به‌عنوان یک راهکار بیوتکنولوژیکی در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین در کشت سلولی Linum album Ky. ex Boiss. [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 115-126]
 • تهرانی شریف، هومن اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • توکلی، حسین بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 262-274]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های گیاهی کاسنی (Cichorium intybus L.) در تاریخ‌های کاشت متفاوت [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 383-395]

ج

 • جامعی، رشید استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • جعفری، سجاد تأثیر زمان، دما و شرایط نگهداری بر برخی صفات فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی علف‌چشمه (Nasturtium officinale L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 776-788]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 661-675]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 967-976]
 • جهانسوز، ایران تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 275-282]
 • جواهری بابلی، مهران اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]

ح

 • حاجی‌زاده مقدم، اکبر اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • حاج سید هادی، محمدرضا بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1058-1070]
 • حجازیان، سید حسن اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • حیدری، اسرین بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • حیدری، ریحانه پهنه‌بندی زیست‌اقلیم گیاهی مریم‌نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 637-650]
 • حیدری، رضا استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • حیدری، مریم اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • حسنی، سعید مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • حسنی، عباس تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • حسینی، سیاوش استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • حسینی، سیدعبدالله اثر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 436-445]
 • حسینی، سید محسن عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 342-356]
 • حسینی، سید مهدی بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 194-203]
 • حسندخت، محمدرضا تأثیر زمان، دما و شرایط نگهداری بر برخی صفات فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی علف‌چشمه (Nasturtium officinale L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 776-788]
 • حسین‌زاده، جعفر اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • حصارکی، سعید مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم‌های جلدی رت [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1005-1012]
 • حقانی، مصطفی تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]

خ

 • خاتمی، هژار بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • خاوازی، کاظم اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • خاوازی، کاظم اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • خداقلی، مرتضی پهنه‌بندی زیست‌اقلیم گیاهی مریم‌نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 637-650]
 • خیری، عزیزاله تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • خستو، محبت تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • خسرو شاهلی، محمود بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • خمری، عیسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]

د

 • دانشیار، محسن بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • دانشیار، محسن تأثیر سطوح مختلف عصاره‌ آویشن (Thymus vulgaris L.) بر رشد، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی مصرف‌کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 598-609]
 • درزی، محمدتقی بررسی تأثیر کود بیولوژیک و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1086-1095]
 • دشتی، مجید بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 262-274]
 • دمی‌زاده، غلامرضا بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]
 • دهمرده، مهدی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]
 • دوازده‌ امامی، سعید بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]

ر

 • ریاضی، اعظم‌السادات ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • رجالی، فرهاد پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]
 • رحیمی، شعبان مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 177-184]
 • رحیمی، شعبان بررسی اثرات نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان بر عملکرد، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و طعم گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 446-459]
 • رحمانی، غلام‌حسین بررسی عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت روشهای تغذیه مختلف (متداول، ارگانیک و تلفیقی) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 903-918]
 • رحمتی، زهرا مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون‌شهر استان اصفهان [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 977-987]
 • رخشنده‌رو، فرشاد بررسی اثر ضدویروسی عصاره آبی گیاه سرخاب (Phytolacca americana L.) در کنترل ویروس وای سیب‌زمینی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 479-488]
 • رزبان حقیقی، احمد بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • رسولی، زهرا ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 204-219]
 • رضادوست، حسن مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 956-966]
 • رضازاده، شمسعلی ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • رضایی قلعه، هدی بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1058-1070]
 • رضوان بیدختی، شهرام اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • رضوی‌نیا، سید میثم تأثیر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench)) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 357-373]
 • رفعییان کوپائی، محمود ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • رمضان، غزاله اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1071-1085]
 • روشن، وحید بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • رئیسی، نجمه اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 138-149]

ز

 • زارعان، مرضیه پهنه‌بندی زیست‌اقلیم گیاهی مریم‌نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 637-650]
 • زارع ده‌آبادی، سعید محتوای ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم‌های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش‌تیمار کروناتین تحت سمّیت آرسنیک (As) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 52-62]
 • زارع‌زاده، عباس بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 539-553]
 • زارع‌زاده، عباس بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 931-944]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • زواره، محسن تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]

س

 • ساجدی‌پور، علی‌اصغر بررسی عرضه و تقاضا در بازار گیاهان دارویی (مطالعه موردی استانهای همدان، مرکزی و لرستان) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • ساری، محسن بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون در رت‌های دریافت‌کننده فنول [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 812-821]
 • سالاری، سمیه بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون در رت‌های دریافت‌کننده فنول [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 812-821]
 • سیاهپوش، امیر ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 512-526]
 • سحری، محمدعلی بررسی اثرات نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان بر عملکرد، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و طعم گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 446-459]
 • سرابی، لیدا اثر مکمل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 651-660]
 • سرحدی، جواد اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 138-149]
 • سروش‌زاده، علی بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 194-203]
 • سفیدکن، فاطمه اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • سفیدکن، فاطمه تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • سفیدکن، فاطمه عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 342-356]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • سفیدکن، فاطمه اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 743-752]
 • سفیدکن، فاطمه معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 945-955]
 • سلیمانی، فاروق تأثیر قارچ‌های میکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1013-1023]
 • سلیمانی رودی، پریسا تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1035-1046]

ش

 • شاه‌حسینی، رضا بررسی اثر ایندول‌بوتیریک‌اسید (IBA) و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 574-586]
 • شجاعیان، عبدالعلی بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • شریعتمداری، فرید اثر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 436-445]
 • شریعتمداری، فرید اثر مکمل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 651-660]
 • شریفی، مظفر تغییر ترکیب محیط کشت به‌عنوان یک راهکار بیوتکنولوژیکی در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین در کشت سلولی Linum album Ky. ex Boiss. [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 115-126]
 • شرف‌الدین شیرازی، شاهین اثر میکروکلات آهن و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 374-382]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 539-553]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت روشهای تغذیه مختلف (متداول، ارگانیک و تلفیقی) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 903-918]
 • شفیعی ادیب، شهلا بررسی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • شکاری، فرید تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 841-852]
 • شمسایی، مهدی اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • شهسوارزاده، راضیه مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون‌شهر استان اصفهان [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 977-987]

ص

 • صادقی، محمدصادق بررسی تغییرات ترکیب‌های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت‌های مختلف عصاره‌های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 919-930]
 • صادقی‌پور، حمیدرضا بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • صالحی، امین اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر میزان اسانس و جذب برخی عناصر زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 822-830]
 • صالحی، عالیه اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 661-675]
 • صالحی شانجانی، پروین استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 743-752]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 967-976]
 • صداقتی، عبدالرضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • صدقی، محمد تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1035-1046]
 • صراف معیری، حمیدرضا اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • صفری، فاطمه اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • صمدی، فیروز مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • صمدیان ساربانقلی، وحیده واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 587-597]

ط

 • طاهری، پریسا بررسی تغییرات ترکیب‌های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت‌های مختلف عصاره‌های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 919-930]
 • طباطبائی وکیلی، صالح بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون در رت‌های دریافت‌کننده فنول [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 812-821]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 587-597]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 931-944]
 • طبائی عقدایی، سیدرضا بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 661-675]
 • طیبی‌پور، علی تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1035-1046]
 • طهماسبی سروستانی، زین‌العابدین ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) تحت القای تنش کم‌آبی و کود نیتروژن [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 853-863]

ع

 • عابدینی آبکسری، حسن بررسی اثر ریزسازواره‌های حل‌کننده فسفات و بسترهای مختلف بر فسفر قابل جذب خاک و عملکرد گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 988-1004]
 • عباسی، علی اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • عباس‌زاده، بهلول اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • عباس‌زاده، بهلول واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 587-597]
 • عباس‌زاده، بهلول اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • عباس‌زاده، بهلول اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1071-1085]
 • عبدالهی، محمد تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • عبدالهی، مینا بررسی عملکرد، موسیلاژ و پروتئین دانه در گونه و اکوتیپ‌های مختلف بالنگو (Lallemantia spp) تحت تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 676-687]
 • عبدوسی، وحید تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • عرب‌زاده، محمدرضا بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 539-553]
 • عرب‌زاده، محمدرضا بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 931-944]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • عزیزی، مجید بررسی تغییرات ترکیب‌های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت‌های مختلف عصاره‌های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 919-930]
 • عزیزیان، نرگس اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • عزیزخانی، مریم بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • عسگری، صدیقه ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • عظیمی، رقیه معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 945-955]
 • عظیم‌زاده، زهرا تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • علیرضایی نقندر، مرتضی بررسی تغییرات ترکیب‌های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت‌های مختلف عصاره‌های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 919-930]
 • علیزاده، محمدعلی مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • علی‌زاده، محمدعلی بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 967-976]
 • علیشاهی، مجتبی اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • علی‌شیری، اطهر بررسی اثر ضدویروسی عصاره آبی گیاه سرخاب (Phytolacca americana L.) در کنترل ویروس وای سیب‌زمینی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 479-488]
 • علیمردان، الناز بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 661-675]
 • علوی نایینی، فاطمه تأثیر ویتامین B1 و هورمون IBA بر ریشه‌زایی و رشد سلول‌های کورتکس ریشه‌های نابجای قلمه‌های رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در شرایط کشت هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 16-30]
 • عموآقایی، ریحانه اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 220-234]
 • عندلیبی، بابک تأثیر کاربرد برگی عناصر ریزمغذی (آهن و روی) بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 753-762]
 • عندلیبی، بابک تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 841-852]

غ

 • غلامی گنجه، ستار اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر میزان اسانس و جذب برخی عناصر زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 822-830]
 • غنوی، زهره اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]

ف

 • فاتح، اسفندیار ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 512-526]
 • فاضلی، فائزه اثر میکروکلات آهن و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 374-382]
 • فخاری، فرزانه مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • فرازمند، حسین اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • فراهانی، نجما مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 956-966]
 • فرجی، عزیزه اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • فرزانه، محسن مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 956-966]
 • فرهپور، محمدرضا مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم‌های جلدی رت [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1005-1012]
 • فرهومند، پرویز بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • فلاح، سیف‌اله اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • فلاح، سیف‌اله اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • فلاح محمدی، ضیاء اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • فوادالدینی، مرضیه تأثیر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های گیاهی کاسنی (Cichorium intybus L.) در تاریخ‌های کاشت متفاوت [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 383-395]

ق

 • قاسم‌پور، علیرضا اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]
 • قاسم‌نژاد، عظیم مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • قاضی مرادی، مهسا مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون‌شهر استان اصفهان [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 977-987]
 • قلاوند، امیر عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 342-356]
 • قوامی، بنفشه بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]

ک

 • کارگر حاجی‌آبادی، الهه اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • کافی، محمد بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 262-274]
 • کافی، محمد اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • کیانی، داود بررسی اثر ایندول‌بوتیریک‌اسید (IBA) و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 574-586]
 • کیانی، شهرام اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • کاویانی، بهزاد بررسی اثر ریزسازواره‌های حل‌کننده فسفات و بسترهای مختلف بر فسفر قابل جذب خاک و عملکرد گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 988-1004]
 • کدوری، محمدرضا بررسی عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت روشهای تغذیه مختلف (متداول، ارگانیک و تلفیقی) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 903-918]
 • کریمی، بهنام مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 177-184]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 177-184]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر اثر مکمل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 651-660]
 • کسیانی اول، مریم بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • کشوری، مهتاب ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • کمالی‌زاده، مجاهد اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • کنشلو، هاشم بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]
 • کهن‌مو، محمدامین پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]

ل

 • لایق حقیقی، معصومه واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 587-597]

م

 • مالکی خضرلو، سمیرا ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) تحت القای تنش کم‌آبی و کود نیتروژن [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 853-863]
 • متینی‌زاده، محمد تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • مجیدی، زری تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 275-282]
 • مجنون‌حسینی، ناصر ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • محتشمی، فاطمه تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 841-852]
 • محرمی‌پور، سعید خصوصیات حشره‌کشی و ضدتغذیه‌ای عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر شب‌پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 165-176]
 • محمدی، حجت‌الله تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • محمدی، راضیه اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • محمدی، فضه استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • محمدامینی، مریم اثر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 436-445]
 • محمدخانی، عبدالرحمن اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • محمودزاده حسینی، محدثه‌السادات استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 743-752]
 • مداح عارفی، حسن بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 539-553]
 • مدحج، مریم بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون در رت‌های دریافت‌کننده فنول [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 812-821]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی‌محمد بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 194-203]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد بررسی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) تحت القای تنش کم‌آبی و کود نیتروژن [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 853-863]
 • مرادی، سمیرا تأثیر کاربرد برگی عناصر ریزمغذی (آهن و روی) بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 753-762]
 • میرجانی، لیلا بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 931-944]
 • میرجلیلی، محمدحسین آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • میرجلیلی، محمدحسین بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • میرحسینی، علی بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 539-553]
 • میرحسینی، علی بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 931-944]
 • میرزا، مهدی مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 185-193]
 • میرزا، مهدی بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 262-274]
 • میرزا، مهدی تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • میرزا، مهدی بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • میرزایی، مریم بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • میرزاوند، مینو بررسی اثرات نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان بر عملکرد، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و طعم گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 446-459]
 • مشایخی، سیامک بررسی عرضه و تقاضا در بازار گیاهان دارویی (مطالعه موردی استانهای همدان، مرکزی و لرستان) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • مشتاقی، نسرین آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • مشتاقی، نسرین بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • مظاهری، علیرضا بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • مظاهری تهرانی، محسن بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • مظفری، حسین تأثیر ویتامین B1 و هورمون IBA بر ریشه‌زایی و رشد سلول‌های کورتکس ریشه‌های نابجای قلمه‌های رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در شرایط کشت هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 16-30]
 • مظفری، شهلا مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • مقدم، محمد بررسی اثر ایندول‌بوتیریک‌اسید (IBA) و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 574-586]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • ملائی، سعید اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]
 • ملکی فراهانی، سعیده ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 204-219]
 • ملکی فراهانی، سعیده بررسی عملکرد، موسیلاژ و پروتئین دانه در گونه و اکوتیپ‌های مختلف بالنگو (Lallemantia spp) تحت تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 676-687]
 • منصوری، اسرافیل بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون در رت‌های دریافت‌کننده فنول [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 812-821]
 • منصوری، روح‌اله بررسی اثر ایندول‌بوتیریک‌اسید (IBA) و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 574-586]
 • منصوری، کامران ارزیابی اثر ضدتکثیری فراکسیون‌های حاصل از عصاره گل سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa L.) بر سلول‌های سرطان خون لاین K562 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 881-890]
 • منفرد، اعظم معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 945-955]
 • مهربانی، میترا محتوای ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم‌های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش‌تیمار کروناتین تحت سمّیت آرسنیک (As) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 52-62]
 • موسوی، سیدغلامرضا تأثیر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های گیاهی کاسنی (Cichorium intybus L.) در تاریخ‌های کاشت متفاوت [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 383-395]
 • موقتیان، آذر ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 512-526]

ن

 • نادری، محمود بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • نادری، محمود بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • نجاتی یزدی‌نژاد، مسعود تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]
 • نجفی، غلامرضا استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 743-752]
 • نجفی، فرزاد مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 956-966]
 • نصر، ناصر بررسی تأثیر فسفر و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در شهرستان بم [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 891-902]
 • نصیرزاده، سمیرا اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • نعمتی، سید حسین بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • نعمتی، مریم تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]
 • نعمت‌زاده، قربانعلی تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • نقدی بادی، حسنعلی تأثیر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench)) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 357-373]
 • نقدی‌بادی، حسنعلی ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • نقوی، محمدرضا ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • نمکی شوشتری، عبدالحمید محتوای ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم‌های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش‌تیمار کروناتین تحت سمّیت آرسنیک (As) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 52-62]
 • نوبخت، علی اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 698-708]

و

 • وفادار اصفهان، فریناز اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 220-234]
 • وکیلی، سید محمدعلی اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 138-149]
 • وکیلی شهر بابکی، سید محمدعلی بررسی تأثیر فسفر و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در شهرستان بم [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 891-902]
 • ولی‌زاده، جعفر آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • ولی‌زاده، جعفر بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • ولی‌زاده، محرم آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • ولی‌زاده، محرم بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]

ه

 • هادیان، جواد اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • هاشمی، سیدرضا مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • هاشم‌آبادی، داود بررسی اثر ریزسازواره‌های حل‌کننده فسفات و بسترهای مختلف بر فسفر قابل جذب خاک و عملکرد گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 988-1004]
 • هاشم‌پور، ابوذر تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • هاشمی دوست، سید خلیل بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]

ی

 • یاریاب، ساناز بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 967-976]
 • یحیایی، بهروز مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم‌های جلدی رت [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1005-1012]