نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 490-499]
 • آبکنار، علی مهدی بررسی کشت سه گونه جلبک دریایی Sargassum ilicifolium، Cystoseira indica و Hypnea musciformis در سواحل چابهار [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 296-304]
 • آچاک، محمدیوسف بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • آویزه، رضا اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]

ا

 • ابراهیمی، عطاالله استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 147-156]
 • ابراهیم‌زاده، محمدعلی مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • احمدی، شهلا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • احمدی بنکدار، خلیل اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 265-274]
 • اخگر، محمدرضا شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • ادیب‌هاشمی، نینا بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]
 • اسدی کرم، فرشته بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • اسعدی، علی‌محمد بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • اسماعیل‌زاده، صالح اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • اشرفی، جواد اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • اصغری، ژیلا استخراج تانن از برگهای اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و تری‌میریستین از جوز هندی (Myristica fragrans Houtt.) با استفاده از امواج ریزموج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 185-195]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]
 • اکبری، حسین ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • اکبرزاده، عباس گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • اکبری‌نیا، احمد بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 205-212]
 • امام، میترا بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • ایمانی، نیکنوش مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 583-595]
 • امیدی، منصور مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 583-595]
 • امیدبیگی، رضا اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 521-530]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 317-325]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • امیدبیگی، رضا مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]
 • امیری، حمزه شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 513-520]
 • امیری، علی‌اصغر استخراج لاپاکول از پوست داخلی ساقه گیاه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 114-120]
 • امینی دهقی، مجید اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • اوراضی‌زاده، محمود اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]
 • اولیاء، پرویز اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]

ب

 • بابایی، کیوان اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • باسامی، محمدرضا بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژنهای مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 133-146]
 • باهنر، علیرضا ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • بختیاری رمضانی، محمد بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 121-132]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]
 • برقعی، سیده فاطمه القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • بی‌نیاز، طیبه مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • بهادری، آقاجان بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 531-543]
 • بهمن‌زادگان، عاطفه شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]
 • بهمن‌زادگان جهرمی، عاطفه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]

پ

 • پیوندی، مریم بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]

ت

 • ترابی گودرزی، مجید ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • تیموری‌زاده، زریر مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 265-274]

ج

 • جایمند، کامکار گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • جباری، رضا اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • جعفری، سیدمهدی مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • جلالی ندوشن، محمدرضا فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • جوادنیا، فاطمه اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]

چ

 • چایی‌چی، مهرداد القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • چراغی، جواد بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی ترکیب لیمونن موجود در گیاهان دارویی [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 415-422]

ح

 • حاج سیدهادی، محمدرضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • حبیبی، زهره مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • حسنی، عباس اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • حسنی، محمداسماعیل مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌غربی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 14-21]
 • حسن‌زاده، نادر اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • حسن‌زاده خیاط، محمّد بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک‌کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 477-489]
 • حقی، قاسم ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • حمدی شنگری، علی واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]

خ

 • خانجانی‌شیراز، بابا گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • خراسانی‌پور، مجید شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • خرسندی، اروجعلی اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • خرسندی، علیرضا اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • خشنود یزدی، اصغر بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • خندان بجندی، تیمور اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگیهای بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی (Cucurbita pepo L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]

د

 • دادخواه، علیرضا مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی شنبلیله، کنجد، شاهدانه و زنیان [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 358-369]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • دهقان، زینب بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • دوستی، بهروز شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 513-520]

ر

 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • رجائی، رجبعلی اثر عصاره هیدروالکلی دارچین Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت و اسپرماتوزوآ در موش آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • رحیمی، پریوش اثر عصاره‌ برگ گردو (Juglans regia L.) بر کاهش قند خون در رت‌های دیابتی شده با آلوکسان [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • رحیمی، شعبان مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]
 • رحمتی، مصطفی بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک‌کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 477-489]
 • رسولی، ایرج فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • رسولی، ایرج اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • رضایی، محمدباقر فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • رئوفی، افشین ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]

س

 • سادات خرسندی، لعیا اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]
 • ساری‌خانی، حسن القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • ساطعی، آرین اثر غلظت‌های مختلف مس بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنلی در برگ و ریشه گیاه بارهنگ (Plantago major L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 544-554]
 • ساعی دهکردی، سید سیاوش استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 147-156]
 • سالاری، محمدحسین اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • سفیدکن، فاطمه مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]
 • سفیدکن، فاطمه شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]
 • سفیدکن، فاطمه اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌غربی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 14-21]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • سفیدکن، فاطمه اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • سلیمی، ماندانا استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 147-156]
 • سلیمی‌الیزئی، صنم اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]

ش

 • شاهرجبیان، محمدحسام واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]
 • شجاعی اسعدیه، زهرا استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 147-156]
 • شیرزاد، حبیب اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • شرفی، سیده مریم فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 596-605]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 205-212]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 121-132]
 • شفقت، علی استخراج و تعیین ساختار شیمیایی چالکون و فلاونوئیدهای موجود در گلهای Tanacetum parthenium L. و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی آن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 157-167]

ص

 • صادری، حوریه اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • صادقی ماهونک، علیرضا مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • صیادنیا طیبی، نعمت استخراج لاپاکول از پوست داخلی ساقه گیاه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 114-120]
 • صدقی، محمد اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگیهای بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی (Cucurbita pepo L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • صمصام‌نیا، فرانک شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 513-520]

ط

 • طبایی‌عقدایی، سیدرضا بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 490-499]

ع

 • عبادی، محمّدتقی بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک‌کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 477-489]
 • عبادی، محمّدتقی بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • عبدالهی، معصومه اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]
 • عروجعلیان، فاطمه بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژنهای مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 133-146]
 • عزتی گیوی، معصومه اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک‌کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 477-489]
 • عزیزی، مجید بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژنهای مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 133-146]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • عسکری، فاطمه بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 596-605]
 • عسکری، فاطمه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • عسگری، صدیقه اثر عصاره‌ برگ گردو (Juglans regia L.) بر کاهش قند خون در رت‌های دیابتی شده با آلوکسان [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • عصاره، محمدحسن بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 490-499]
 • علی‌آبادی فراهانی، حسین بررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوین [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 348-357]
 • علیجانی، میثم تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • علی‌رضالو، ابوالفضل اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 521-530]

ف

 • فتاحی، فریبا تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 317-325]
 • فتاحی، فرنوش تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 317-325]
 • فرحپور، مهدی بررسی کشت سه گونه جلبک دریایی Sargassum ilicifolium، Cystoseira indica و Hypnea musciformis در سواحل چابهار [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 296-304]
 • فقیهی زرندی، علی شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]

ق

 • قدری، طلوع‌الله فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • قربانی، محمد مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • قربانلی، مه‌لقا اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]
 • قربانلی، مه‌لقا اثر غلظت‌های مختلف مس بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنلی در برگ و ریشه گیاه بارهنگ (Plantago major L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 544-554]
 • قربانلی، مه‌لقا بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]
 • قریشی، بی‌بی فاطمه بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 531-543]
 • قرینه، محمدحسین واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]
 • قره‌خانی، مهدی مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • قلاوند، امیر تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]

ک

 • کاشی، عبدالکریم القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • کبیری، نجمه اثر عصاره‌ برگ گردو (Juglans regia L.) بر کاهش قند خون در رت‌های دیابتی شده با آلوکسان [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]
 • کریم‌زاده، قاسم تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 317-325]
 • کسری کرمانشاهی، روحا بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژنهای مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 133-146]
 • کلوندی، رمضان بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • کنشلو، هاشم بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]

گ

 • گلی‌پور، مصطفی شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]

ل

 • لاری یزدی، حسین شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 513-520]
 • لباسچی، محمدحسین بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 121-132]

م

 • محزونی، پروین اثر عصاره‌ برگ گردو (Juglans regia L.) بر کاهش قند خون در رت‌های دیابتی شده با آلوکسان [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • محسن‌زاده، ساسان استخراج لاپاکول از پوست داخلی ساقه گیاه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 114-120]
 • محمدرضایی، سعید تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • مدرسی، مهرداد اثر عصاره هیدروالکلی دارچین Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت و اسپرماتوزوآ در موش آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • مدندوست، مهدی واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]
 • مرادی، کاظم واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]
 • مرادعلیزاده، مهران شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • میرزا، مهدی بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 531-543]
 • میرزا، مهدی بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 205-212]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • مروتی، حسن اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • مشکی‌زاده، سعیده شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]
 • مشکی‌زاده، سعیده بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • مصری‌پور، منوچهر اثر عصاره هیدروالکلی دارچین Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت و اسپرماتوزوآ در موش آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • مظاهری تهرانی، محسن استخراج تانن از برگهای اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و تری‌میریستین از جوز هندی (Myristica fragrans Houtt.) با استفاده از امواج ریزموج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 185-195]
 • مظفریان، ولی‌الله شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]
 • معاونی، پیام بررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوین [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 348-357]
 • معین نجف‌آبادی، لیلا اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • منتظری، فروغ مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 583-595]
 • موسوی ندوشن، سمیه اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]

ن

 • نادری حاجی‌باقرکندی، محمود بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • ناظری، وحیده مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • ناظری، وحیده بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • ناظری، وحیده بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌غربی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 14-21]
 • نامور، علی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگیهای بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی (Cucurbita pepo L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • نجف‌زاده ورزی، حسین اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • نصیری سوادکوهی، سارا اثر غلظت‌های مختلف مس بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنلی در برگ و ریشه گیاه بارهنگ (Plantago major L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 544-554]
 • نعمتی، علی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگیهای بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی (Cucurbita pepo L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • نوتاش، غلامرضا بررسی کشت سه گونه جلبک دریایی Sargassum ilicifolium، Cystoseira indica و Hypnea musciformis در سواحل چابهار [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 296-304]

و

 • ولدی، علی بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی ترکیب لیمونن موجود در گیاهان دارویی [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 415-422]
 • ولدآبادی، سیدعلیرضا بررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوین [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 348-357]

ه

 • هدایتی، مهدی اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]
 • همتی، ارسلان گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]

ی

 • یاوری، علیرضا مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • یاوری، علیرضا بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • یاوری، علیرضا بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌غربی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 14-21]
 • یوسفی، مریم مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • یوسف‌زاده، سعید تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]