نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، لطیفه بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • احمدی، لطیفه شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز.Cuminum cyminum L [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 97-113]
 • احمدی، لطیفه کارآیی دو ستون DB-5 و DB-1 در شناسایی ترکیبهای اسانس Thymus fedschenkoi ronniger [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 128-139]

ب

 • باباخانلو، پرویز بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • برازنده، محمد مهدی شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مورت (مورد) .Myrtus communis L [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 115-127]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 13-27]
 • جاویدتاش، ایرج جمع آوری و شناسایی گیاهان رنگده استان فارس و رنگرزی الیاف پشم و ابریشم طبیعی به روش‌ های علمی [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 67-95]

ر

 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 13-27]
 • روشن دل، لیلا جمع آوری و شناسایی گیاهان رنگده استان فارس و رنگرزی الیاف پشم و ابریشم طبیعی به روش‌ های علمی [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 67-95]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای فرار برازمبل بلوچی .Perovskia atriplicifolia Benth [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 29-47]

ف

 • فاکر باهر، زهرا بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]

م

 • میرزا، مهدی کارآیی دو ستون DB-5 و DB-1 در شناسایی ترکیبهای اسانس Thymus fedschenkoi ronniger [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 128-139]

ن

 • نبی، غلامرضا بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 13-27]
 • نجف پور نوایی، مهردخت تاثیر میزان کودهای ازته و فسفره بر بذردهی گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 1-12]