نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، لطیفه بررسی تاثیر مراحل مختلف رشد گیاه مریم گلی دارویی در تولید اسانس و ترکیبهای شیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 33-52]

ب

 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی گونه سوسنمبر (پونه آبی) به کمک روش کاپیلاری Mentha aquatica L. گاز کروماتوگرافی (C.G.C) [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 103-113]
 • برازنده، محمد مهدی بررسی ترکیبهای موجود در اسانس گل بومادران هزار برگ Achillea millefolium L. Subsp. Millofolium [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 71-82]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای موجود در اسانس گل بومادران هزار برگ Achillea millefolium L. Subsp. Millofolium [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 71-82]

ر

 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اکلیل کوهی Rosmarinus officinalis L. [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 53-70]
 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای موجود در اسانس گل بومادران هزار برگ Achillea millefolium L. Subsp. Millofolium [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 71-82]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی مقایسه ای ترکیبهای موجود در اسانس دوگونه مریم گلی Salvia virgata Iacq. And Salvia syriaca L. [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 83-101]

ع

 • عسگری، فاطمه مقایسه کمی و کیفی ترکیبهای موجود در اسانس بادیان رومی از استانهای فارس و اصفهان Pimpinella anisum L. [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 137-165]

غ

 • غفاری، سید محمود بررسی امکان کشت، نحوه جوانه زنی و یافتن شرایط بهینه جهت تولید نهال گیاه وایول در ایران (Parthenium argentatum) [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 13-32]

ف

 • فاکر باهر، زهرا بررسی امکان کشت، نحوه جوانه زنی و یافتن شرایط بهینه جهت تولید نهال گیاه وایول در ایران (Parthenium argentatum) [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 13-32]

م

 • میرزا، مهدی شناسایی ترکیبهای فرار اسانس وعصاره گیاه Salvia sclarea L. [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 115-136]

ن

 • نجف پور نوایی، مهردخت اثر کود های شیمیایی اوره و سوپر فسفات تریپل بر میزان بذر دهی گیاه زوفا Hyssopus officinalis L. [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 1-11]