دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

علی حسنی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محمد تقی عبادی


2. رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مراتع برای بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

جواد معتمدی؛ محمدحسن پزشگی؛ احمد علیجانپور؛ مهشید سوری؛ محمد رضا نجیب زاده؛ حسین ارزانی