تعداد مقالات: 1319
1. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-12

نرگس جعفری دینانی؛ صدیقه عسگری؛ حسین مدنی؛ غلامعلی نادری؛ پروین محزونی


2. شناسنامه جلد 3-33

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1396


3. شناسنامه جلد 4-33

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1396


4. شناسنامه جلد 5-33

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1396


5. شناسنامه جلد 6-33

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396


6. شناسنامه جلد 1-34

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397


7. سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 359-379

مطهره السادات مظلوم؛ سمیرا نادری نژاد؛ فرشته واحدیان؛ فاطمه حقیرالسادات؛ فاطمه دانشمند


8. شناسنامه جلد 2-34

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1397


9. شناسنامه جلد 1-35

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398


10. شناسنامه جلد 6-34

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1397


11. شناسنامه جلد 3-35

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398


12. شناسنامه جلد 2-35

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1398


13. شناسنامه جلد 5-34

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397


14. شناسنامه جلد 4-34

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397


15. شناسنامه جلد 2-33

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1396


16. شناسنامه جلد 1-33

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396


17. شناسنامه جلد 6-32

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1395


18. شناسنامه جلد 5-32

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1395


19. شناسنامه جلد 4-32

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1395


20. شناسنامه جلد 3-32

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1395


21. شناسنامه جلد 2-32

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1395


22. شناسنامه جلد 1-32

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395


23. شناسنامه جلد 6-31

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1394


24. شناسنامه جلد 5-31

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1394


25. شناسنامه جلد 4-31

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1394