کلیدواژه‌ها = Ocimum basilicum L
تعداد مقالات: 6
2. مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 185-193

مریم پیوندی؛ هانیه پرنده؛ مهدی میرزا


3. اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.)

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 283-306

هومن تهرانی شریف؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی‌اکبر تجلی؛ مریم مکی‌زاده تفتی


5. تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 73-87

وریا ویسانی؛ سعیده رحیم‌زاده؛ یوسف سهرابی


6. تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 471-486

زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن برین