کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 27
1. بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1044-1057

یارمحمد محرابی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ رهام محتشمی؛ محمد حمیدیان


3. اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 601-616

بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی؛ معصومه مرادی


5. اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 80-97

ایوب مزارعی؛ سید محسن موسوی‌نیک؛ احمد قنبری؛ لیلا فهمیده


8. مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 492-508

مهدی ابراهیمی؛ غلامرضا زمانی؛ زهره علیزاده


9. ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 25-38

فاطمه پیرجلیلی؛ حشمت امیدی


10. تأثیر کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع (Mentha spicata L.) در شرایط کم‌آبیاری

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 112-125

اختر زند؛ حسین آرویی؛ محمدرضا چائی چی؛ سید حسین نعمتی


11. اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 948-957

اعظم سلیمی؛ وحید روشن؛ الهام خان پور


15. بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 733-745

فرزانه نجفی؛ صدیقه مهرابیان؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ یلدا قربانی


16. اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 19-29

محبوب لطفی؛ بهلول عباس‌زاده؛ مهدی میرزا


17. اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

دوره 29، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 595-604

مه‌لقا قربانلی؛ اعظم علی‌بابایی؛ مریم پیوندی


18. بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.)

دوره 28، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 267-279

محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسن عصاره؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ علی کاشانی؛ معصومه لایق‌حقیقی


20. بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.)

دوره 27، شماره 4، بهمن و اسفند 1390، صفحه 647-658

مه‌لقا قربانلی؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ انوشه ذاکری


21. نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 27، شماره 4، بهمن و اسفند 1390، صفحه 700-711

فاطمه سلیمی؛ فرید شکاری؛ محمدرضا عظیمی؛ اسماعیل زنگانی


22. اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 26، شماره 4، بهمن و اسفند 1389، صفحه 466-476

مه‌لقا قربانلی؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ صنم سلیمی‌الیزئی؛ مهدی هدایتی


23. اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 26، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 239-251

کیوان بابایی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ رضا جباری


24. اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 504-513

بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ محمود نادری حاجی‌باقر کندی؛ فوزیه مقدمی


25. تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 405-415

حسین علی‌آبادی فراهانی؛ محمدحسین لباسچی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ آیدین حمیدی؛ علی علیزاده سهزابی