کلیدواژه‌ها = کلروژنیک اسید
تعداد مقالات: 3
1. عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 819-833

صبا سیادت جمیان؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی مختصی بیدگلی


3. اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 428-435

مجاهد کمالی‌زاده؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ جواد هادیان